ADK1 sertifisering og resertifisering - Norsk Fagutdanning

Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Gå til innhold
Tjenester > Kurs > ADK 1 kurs

ADK1 og Vann og avløp

Norsk Fagutdanning er Norges største og eneste landsdekkende leverandør av ADK 1 kurs. Det er strenge krav til alle som driver med Anlegg Drift og Kontroll på VA ledningsnettet i Norge. Norsk Vann krever at ADK 1 kompetansen må dokumenteres i forkant av alle jobber og er en viktig del av anbuds dokumentasjonen.

Vi har spesialtilpasset flere Vann & avløps kurs rettet mot konsulenter, ingeniører, saksbehandlere i kommunen etc.

Nedenfor ser du en oversikt på hva vi kan tilby innenfor ADK1 Sertifisering og Vann & avløp.
Post- og besøk: Strandvegen 136A, 9006 Tromsø
Tlf. Sentralbord: 4000 4094
Org. nr. 897 030 632
(c) Norsk Fagutdanning
Tilbake til innholdet