Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Gå til innhold
NHO får fullt gjennomslag for ny regel om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.
7/2/2017
1.januar 2017 kom det en ny drikkevannsforskrift som blant annet innebærer strengere krav til alle drikkevannsprodusenter.
13/1/2017
Post- og besøk: Strandvegen 136A, 9006 Tromsø
Tlf. Sentralbord: 4000 4094
Org. nr. 897 030 632
(c) Norsk Fagutdanning
Tilbake til innholdet