Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Gå til innhold
Om oss

Salg- og leveringsbetingelser

Vi anbefaler at du som kunde setter deg inn i våre påmeldingsvilkår og betingelser.

Påmelding:
Din påmelding er bindende og blir bekreftet pr e-post samt sms til den mail-adressen og mobil.nr som er fylt ut i påmeldingsskjemaet. Eventuelle endringer skal skje skriftlig pr. mail til kurs@fagutdanning.no.

Avmelding:
Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart, tilkommer det et avmeldingsgebyr på 50 % av kursprisen.
Ved avmelding senere enn 7 dager før kurset, belastes full kursavgift. (Hvis du ikke deltar på dette kurset og har betalt kursavgiften, kan du delta på et tilsvarende kurs innen 6 måneder).

PS! Ikke bestill reise eller opphold før du har mottatt skriftlig bekreftelse på at kurset gjennomføres og at du har fått plass.
All avmelding skal skje skriftlig pr. mail til kurs@fagutdanning.no

Betaling:
Faktura for kursavgift blir sendt ved påmelding og så snart kurset blir bekreftet til gjennomføring. For alle ordrer tilkommer det et administrasjonsgebyr på kr 70. Fakturagebyr på kr 65, tilkommer når faktura skal sendes per post. Ved faktura på e-post, frafaller dette.

Eventuell avgift for utstedelse av sertifikat(er) blir fakturert etter kursdagen(e). Standard betalingsvilkår er per 10 dager. Alle priser på tilleggsprodukter du/dere bestiller i forbindelse med kurspåmeldingen er inklusive merverdiavgift. Selve kursavgift er fritatt fra merverdiavgift.

Reise og overnatting:
Kunden er selv ansvarlig for å bestille eventuell reise og overnatting. Vi anbefaler våre kunde å ikke bestille reise/overnatting før bekreftelse på kursstart er mottatt fra oss.

Avlysning:
Norsk Fagutdanning forbeholder seg retten til å endre kursdato, og om nødvendig avlyse kurset ved for få kursdeltagere eller ved annen uforutsett hendelse (force majeure). De påmeldte vil få e-post om eventuell utsettelse/avlysning kort tid etter at påmeldingsfristen har utløpt.              

Norsk Fagutdanning har ikke ansvar for kundens eventuelle kostnader til reise og overnatting som følge av at kurs blir utsatt/avlyst, (force majeure).

Ved sykdom eller andre alvorlige hendelser som forhindrer kursholder fra å holde et kurs, kan kurset utsettes eller avlyses også etter at det er sendt ut e-post med bekreftelse for oppstart av kurset.

Forkunnskap:
Krever det enkelte kurs de/dere melder dere på forkunnskap for å kunne delta og som må dokumenteres (eks. fagbrev og attester), så er det deltaker selv som står ansvarlig for å fremskaffe dette. Nødvendig dokumentasjon må fremskaffes og godkjennes senest 7 dager før kurs start.

Manglende dokumentasjon gir ikke grunnlag for refusjon av kursavgiften eller andre kostnader som måtte ha oppstått.
Om dere er usikre på om kompetansen er tilstrekkelig så må du/dere ta kontakt med oss på kurs@fagutdanning.no for avklaring.

Er Norsk Fagutdanning forhindret fra å gjennomføre et kurs som følge av omstendigheter selskapet ikke kan råde over, så som brann, krig, naturkatastrofe eller andre alvorlige og uforutsette hendelser (force majeure), er Norsk Fagutdanning fritatt for alt ansvar for ulemper og kostnader dette påfører kundene.

Post- og besøk: Strandvegen 136A, 9006 Tromsø
Tlf. Sentralbord: 4000 4094
Org. nr. 897 030 632
(c) Norsk Fagutdanning
Tilbake til innholdet