MENY
MENY
Gå til innhold

ADK1 kurs - ReSertifisering/Oppdatering

Bakgrunn for resertifisering

Ved revisjonen av ADK læreplanen i 2008 ble det lagt inn en gyldighetsperiode for ADK sertifikatet av ”Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse”. Denne gyldighetsperioden ble satt til 6 år. Gyldighetsperioden er rullerende, dvs. de gjelder i 6 år fra utstedelsesdatoen.

Hovedmål for opplæring ved resertifisering

Gjeldende læreplan for ADK1 kurset inneholder 14 teoretiske og ett praktisk delmål.

Ved resertifisering vil det være et mål å gjennomgå de 14 teoretiske delmål i kortversjon.
Ved gjennomgang av disse delmålene, skal det legges spesielt vekt på de nyheter som har skjedd de siste 6 år. Dette betyr at den lokale læreplan for hvert enkelt lærested kontinuerlig oppdateres slik at nyheter som angår respektive delmål fanges opp.

Krav som må oppfylles for å kunne utstede resertifisert ADK1-sertifikat

- A) Gyldig ADK1 sertifikat. Gyldig ADK1 sertifikat vil være utløpsdato + 6 måneder. Læreplan: Utgave 10.09.2014 med justeringer 14.12.2018, Side 7
- B) For kandidater som ikke har et gyldig ADK1 sertifikat, ref. A), må en ta resertifiseringskurs og bestå en fullverdig ADK1 eksamen, før resertifisert ADK1 sertifikat kan utstedes.

Resertifiseringskurset

Kurset består av teoretisk opplæring med undervisning i til sammen 15 klokketimer + eksamen, totalt 16 timer. Se læreplan ADK1 resertifisering.
Kurset gjennomføres over 2 dager. ADK-Sertifikat nummer må oppgis ved påmelding!

Forkunnskaper

Ingen, men kjennskap til drift og vedlikehold av VA anlegg er en fordel.

Målgruppe

Rørleggere, maskinentreprenører og kommunalt ansatte som legger rør i grunnen (stikk og- eller hovedledninger), samt de som skal kontrollere slikt arbeide. Utmerket også til VA ingeniører uten praktisk VA erfaring eller kommunale saksbehandlere.

Pris for ADK1 ReSertifisering

Se påmeldingsskjema under.
Tilbake til innholdet