MENY
MENY
Gå til innhold

ADK1 kurs - ReSertifisering/Oppdatering

Bakgrunn for resertifisering

Ved revisjonen av ADK læreplanen i 2008 ble det lagt inn en gyldighetsperiode for ADK sertifikatet av ”Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse”. Denne gyldighetsperioden ble satt til 6 år. Gyldighetsperioden er rullerende, dvs. de gjelder i 6 år fra utstedelsesdatoen.

Hovedmål for opplæring ved resertifisering

Gjeldende læreplan for ADK1 kurset inneholder 14 teoretiske og ett praktisk delmål.

Ved resertifisering vil det være et mål å gjennomgå de 14 teoretiske delmål i kortversjon.
Ved gjennomgang av disse delmålene, skal det legges spesielt vekt på de nyheter som har skjedd de siste 6 år. Dette betyr at den lokale læreplan for hvert enkelt lærested kontinuerlig oppdateres slik at nyheter som angår respektive delmål fanges opp.

Resertifiseringskurset

Kurset består av teoretisk opplæring med undervisning i til sammen 15 klokketimer + eksamen, totalt 16 timer. Se læreplan ADK1 resertifisering.
Kurset gjennomføres over 2 dager. ADK-Sertifikat nummer må oppgis ved påmelding!
Forkunnskaper
Ingen, men kjennskap til drift og vedlikehold av VA anlegg er en fordel.

Målgruppe

Rørleggere, maskinentreprenører og kommunalt ansatte som legger rør i grunnen (stikk og- eller hovedledninger), samt de som skal kontrollere slikt arbeide. Utmerket også til VA ingeniører uten praktisk VA erfaring eller kommunale saksbehandlere.

Pris for ADK1 ReSertifisering

Se påmeldingsskjema.

Post- og besøk: Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Tlf. Sentralbord: 4000 4094 | E-post: kurs@fagutdanning.no | Org. nr. 897 030 632

2018 (c) Norsk Fagutdanning

Post- og besøk: Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Tlf. Sentralbord: 4000 4094
E-post: kurs@fagutdanning.no | Org. nr. 897 030 632
Tilbake til innholdet