MENY
MENY
Gå til innhold

ADK1 kurs - Sertifisering

ADK1-sertifisering gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg. Norsk Fagutdanning er Norges største landsdekkende leverandør av ADK1-kurs.

Målgruppe

Maskinentreprenører, rørleggere og kommunalt ansatte som skal legge stikk- eller hovedledninger i grunnen, eller som skal kontrollere slikt arbeide.

ADK1 Sertifiseringkurs

ADK1-sertifiseringskurs gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg.

Krav til ADK1-sertifikat

Eiere av VA-anlegg stiller krav til at kun de med dokumenter ADK-kompetanse kan gjøre arbeid i VA-anlegget. Med ADK-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser.

I henhold til Norsk Vann (Tidligere NORVAR) krav, skal minst en person i grøftelaget kunne dokumentere ADK-sertifikat. Kravet gjelder både den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om/gjenfylling, og for den som legger rørene i grøfta. Dette betyr at hvis maskinentreprenør er ansvarlig for grøfta, mens rørlegger er ansvarlig for legging av rørene, så skal begge ha ADK-sertifikat.

Krav som må oppfylles for å kunne utstede ADK1 sertifikat:

Utdanning/praksis må tilfredsstille minst ett av punktene A-D:

Alternativ A:

3 års praksis i grøfter og legging av vann og avløp.

Alternativ B:

Har bestått fag/svenneprøve innenfor:
1. Rørleggerfaget.
2. Anleggsmaskinførerfaget.
3. Vei og anleggsfaget.
4. Fag relatert anleggsteknikk.
- og ett års praksis i VA.

Alternativ C:

Bachelor/tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg.
- og ett års praksis i VA.

Alternativ D:

Elever på vg2 anleggsteknikk som tar ADK1 eksamen må gjennomføre resertifiseringskurs ADK1 etter bestått fagbrev og 1 års praksis, jfr. pkt B). Se også vedlegg 1 i læreplanen.

Det er anledning til å gjennomføre ADK-kurset uten at man har tilstrekkelig godkjent praksis. ADK-sertifikat utstedes når tilstrekkelig praksis blir dokumentert. Denne dokumentasjonen må innsendes innen 5 år etter gjennomført kurs.

Kursinnhold ADK1 Sertifisering

 • Delmål 1 - Innføring i VA-sektoren.
 • Delmål 2 - Rørmaterialer.
 • Delmål 3 - Bygging av vann og avløpsanlegg.
 • Delmål 4 - Etablering av rørgrøft.
 • Delmål 5 - Rørlegging.
 • Delmål 6 - Nivellering/ laserbruk.
 • Delmål 7 - Montering av kummer og gategods.
 • Delmål 8 - Istandsetting av vei og oppbygging av vegkroppen.
 • Delmål 9 - Helse-, miljø og sikkerhet (Internkontroll).
 • Delmål 10 - Lover og forskrifter.
 • Delmål 11 - Utslipp fra mindre avløpsanlegg.
 • Delmål 12 - Kvalitetssikring og sluttkontroll.
 • Delmål 13 - Grøftefrie rørleggingsmetoder (NO DIG).
 • Delmål 14 - Renovering av ledningsnett.
 • Delmål 15 - Praktiske øvelser.

Kurset varighet

Kurset er på totalt 105 timer samt en eksamen der du kan bruke inntil 5 timer.

Gjennomføringen er en kombinasjon av praktisk og teoretisk forelesning.  Kurset kjøres normalt sett på virkedager. Helg og kveldstid kan også forekomme. Det må påregnes en del egeninnsats gjennom oppgaveløsning.

Program for kurset sendes deltakere i forkant av gjennomføringen.

ADK1-bilen

Vi har egne biler med nødvendig utstyr for å kunne utføre praksisdelen av våre ADK1 sertifiseringskurs ved kurssted.

ADK1 eksamen

ADK-kurset har en skriftlig eksamen på 5 timer. Ta kontakt med oss i god tid før kursstart hvis du har lese- og skrivevansker.

ADK1 sertifikat

Ved bestått eksamen og godkjent praksis/utdanning utstedes det ADK1-sertifikat til kursdeltaker. Sertifikatet utstedes av fagrådet for ADK. Sertifikatet gjelder i alle norske kommuner.

ADK1 sertifikatets gyldighet

ADK1 sertifikat har en gyldighet på 6 år. For at ADK1 sertifikatet skal gjelde etter 6 år, må et resertifiseringskurs gjennomføres med bestått teoretisk eksamen, fjr. Læreplan for resertifisering ADK1.

Pris for ADK1 Sertifisering

Se påmeldingsskjema under.
Tilbake til innholdet