Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Gå til innhold
Tjenester > Alle våre kurs > ADK 1 kurs
ADK1 kurs - Sertifisering
ADK1 sertifisering gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg.

ADK er en forkortelse for anlegg, drift og kontroll.
Eiere av VA-anlegg stiller krav til at kun de med dokumenter ADK-kompetanse kan gjøre arbeid i VA-anlegget. Med ADK-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser.

Kurset varighet
Kurset er på totalt 105 undervisningstimer, og gjennomføres over 3 samlinger, som en kombinasjon av virkedager, helg og hjemmeoppgaver. Detaljert timeplan og program for kurset utleveres ved kursstart.

Samling 1: Teori 4 dager.
Samling 2: Praksis 2 dager.
Samling 3: Teori 4 dager.

For nøyaktige datoer på den enkelte samling, ta kontakt med Norsk Fagutdanning på tlf. 4000 4094.

ADK eksamen
ADK-kurset har en skriftlig eksamen på 4 timer. Ta kontakt med oss hvis du har lese- og skrivevansker.

ADK sertifikat
Ved bestått eksamen og godkjent praksis/utdanning utstedes det ADK1-sertifikat til kursdeltaker. Sertifikatet utstedes av styringsgruppen for ADK. Sertifikatet gjelder i alle norske kommuner.
Krav til forkunnskaper
Krav til ADK-sertifikat
Kursinnhold ADK Sertifisering

Post- og besøk: Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Tlf. Sentralbord: 4000 4094 | E-post: kurs@fagutdanning.no | Org. nr. 897 030 632

(c) Norsk Fagutdanning

Tilbake til innholdet