MENY
MENY
Gå til innhold

ADK1 kurs - Sertifisering

ADK1-sertifisering gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg.

Målgruppe

Maskinentreprenører, rørleggere og kommunalt ansatte som skal legge stikk- eller hovedledninger i grunnen, eller som skal kontrollere slikt arbeide.

Krav til ADK1-sertifikat

Eiere av VA-anlegg stiller krav til at kun de med dokumentert ADK-kompetanse kan gjøre arbeid i VA-anlegget. Med ADK-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser.

I henhold til Norsk Vann (Tidligere NORVAR) krav, skal minst en person i grøftelaget kunne dokumentere ADK-sertifikat. Kravet gjelder både den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om/gjenfylling, og for den som legger rørene i grøfta. Dette betyr at hvis maskinentreprenør er ansvarlig for grøfta, mens rørlegger er ansvarlig for legging av rørene, så skal begge ha ADK-sertifikat. Fra 01.07.2018 må man også ha ADK-sertifikat for å få sentral godkjenning fra tiltaksklasse 1.

Krav som må oppfylles for å kunne utstede ADK1 sertifikat:

Utdanning/praksis må tilfredsstille minst ett av punktene A-D:

Alternativ A:

3 års praksis i grøfter og legging av vann og avløp, eller:

Alternativ B:

Har bestått fag/svenneprøve innenfor:
1. Rørleggerfaget.
2. Anleggsmaskinførerfaget.
3. Vei og anleggsfaget.
4. Fag relatert anleggsteknikk.
- og ett års praksis i VA.

Alternativ C:

Bachelor/tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg
- og ett års praksis i VA.

Alternativ D:

Elever på vg2 anleggsteknikk som tar ADK1 eksamen må gjennomføre resertifiseringskurs ADK1 etter bestått fagbrev og 1 års praksis, jfr. pkt B).
Se også vedlegg 1 i læreplanen.

Det er anledning til å gjennomføre ADK-kurset uten at man har tilstrekkelig godkjent praksis. ADK-sertifikat utstedes når tilstrekkelig praksis blir dokumentert. Denne dokumentasjonen må innsendes innen 5 år etter gjennomført kurs.

Kursinnhold ADK1 Sertifisering

 • Delmål 1 - Innføring i VA-sektoren.
 • Delmål 2 - Rørmaterialer.
 • Delmål 3 - Bygging av vann og avløpsanlegg.
 • Delmål 4 - Etablering av rørgrøft.
 • Delmål 5 - Rørlegging.
 • Delmål 6 - Nivellering/ laserbruk.
 • Delmål 7 - Montering av kummer og gategods.
 • Delmål 8 - Istandsetting av vei og oppbygging av vegkroppen.
 • Delmål 9 - Helse-, miljø og sikkerhet (Internkontroll).
 • Delmål 10 - Lover og forskrifter.
 • Delmål 11 - Utslipp fra mindre avløpsanlegg.
 • Delmål 12 - Kvalitetssikring og sluttkontroll.
 • Delmål 13 - Grøftefrie rørleggingsmetoder (NO DIG).
 • Delmål 14 - Renovering av ledningsnett.
 • Delmål 15 - Praktiske øvelser.

Kurset varighet

Kurset er på totalt 105 timer og gjennomføres over 2 eller 3 samlinger inkludert hjemmeoppgaver. Detaljert timeplan og program for kurset utarbeides ved kursstart.

Teori: 8 dager.
Praksis: 2 dager.

ADK1-bilen

Vi har egne biler med nødvendig utstyr for å kunne utføre praksisdelen av våre ADK1 sertifiseringskurs ved kurssted.

ADK1 eksamen

ADK-kurset har en skriftlig eksamen på 5 timer. Ta kontakt med oss i god tid før kursstart hvis du har lese- og skrivevansker.

ADK1 sertifikat

Ved bestått eksamen og godkjent praksis/utdanning utstedes det ADK1-sertifikat til kursdeltaker. Sertifikatet utstedes av fagrådet for ADK. Sertifikatet gjelder i alle norske kommuner.

ADK1 sertifikatets gyldighet

ADK1 sertifikat har en gyldighet på 6 år. For at ADK1 sertifikatet skal gjelde etter 6 år, må et resertifiseringskurs gjennomføres med bestått teoretisk eksamen, fjr. Læreplan for resertifisering ADK1.

Pris for ADK1 Sertifisering

Se påmeldingsskjema under.
Tilbake til innholdet