Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Gå til innhold
Tjenester > Alle våre kurs > ADK 1 kurs
ADK1 kurs - Sertifisering
ADK1 sertifisering gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg.

ADK1-bilen
Vi har egne biler med nødvendig utstyr for å kunne utføre praksidelen av våre ADK1 sertifiseringskurs ved kurssted.
Krav til ADK-sertifikat
Eiere av VA-anlegg stiller krav til at kun de med dokumenter ADK-kompetanse kan gjøre arbeid i VA-anlegget. Med ADK-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser.

I henhold til Norsk Vann (Tidligere NORVAR) krav, skal minst en person i grøftelaget kunne dokumentere ADK-sertifikat. Kravet gjelder både den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om/gjenfylling, og for den som legger rørene i grøfta. Dette betyr at hvis maskinentreprenør er ansvarlig for grøfta, mens rørlegger er ansvarlig for legging av rørene, så skal begge ha ADK-sertifikat. Fra 01.07.2018 må man også ha ADK-sertifikat for å få sentral godkjenning fra tiltaksklasse 1.

Krav til forkunnskaper for ADK
 • Alternativ A: Tre års praksis i anleggsrørlegging, dvs. legging av vann og avløpsrør i grunnen.
 • Alternativ B: Har bestått fag-/svenneprøve innenfor:
  •   Rørleggerfaget - og 1 års praksis i anleggsrørlegging.
  •   Anleggsmaskinførerfaget - og 1 års praksis i anleggsrørlegging.
  •   Fag relatert til Bygg- og anlegg (eller tidligere tilsvarende varianter) - og 1 års praksis i anleggsrørlegging.
 • Alternativ C: Ingeniør / Tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg.
 • Alternativ D: Det er anledning til å gjennomføre ADK-kurset uten at man har tilstrekkelig godkjent praksis. ADK- sertifikatet utstedes da når tilstrekkelig praksis blir dokumentert. Denne dokumentasjonen må skje innen en periode på 4 år etter gjennomført kurs.

Målgruppe
Maskinentreprenører, rørleggere og kommunalt ansatte som skal legge stikk- eller hovedledninger i grunnen, eller som skal kontrollere slikt arbeide.

Kursinnhold ADK Sertifisering
 • Delmål 1 - Innføring i VA-sektoren.
 • Delmål 2 - Rørmaterialer.
 • Delmål 3 - Bygging av vann og avløpsanlegg.
 • Delmål 4 - Etablering av rørgrøft.
 • Delmål 5 - Rørlegging.
 • Delmål 6 - Nivellering/ laserbruk.
 • Delmål 7 - Montering av kummer og gategods.
 • Delmål 8 - Istandsetting av vei og oppbygging av vegkroppen.
 • Delmål 9 - Helse-, miljø og sikkerhet (Internkontroll).
 • Delmål 10 - Lover og forskrifter.
 • Delmål 11 - Utslipp fra mindre avløpsanlegg.
 • Delmål 12 - Kvalitetssikring og sluttkontroll.
 • Delmål 13 - Grøftefrie rørleggingsmetoder (NO DIG).
 • Delmål 14 - Renovering av ledningsnett.
 • Delmål 15 - Praktiske øvelser.

Kurset varighet
Kurset er på totalt 105 undervisningstimer, og gjennomføres over 3 samlinger, som en kombinasjon av virkedager, helg og hjemmeoppgaver. Detaljert timeplan og program for kurset utleveres ved kursstart.

Samling 1: Teori, 4 dager.
Samling 2: Praksis, 2 dager.
Samling 3: Teori, 4 dager.

ADK eksamen
ADK-kurset har en skriftlig eksamen på 4 timer. Ta kontakt med oss hvis du har lese- og skrivevansker.

ADK sertifikat
Ved bestått eksamen og godkjent praksis/utdanning utstedes det ADK1-sertifikat til kursdeltaker. Sertifikatet utstedes av styringsgruppen for ADK. Sertifikatet gjelder i alle norske kommuner.

Pris for ADK1 Sertifisering
Se påmeldingsskjema.

ADK1 Praksisdel

Post- og besøk: Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Tlf. Sentralbord: 4000 4094 | E-post: kurs@fagutdanning.no | Org. nr. 897 030 632

(c) Norsk Fagutdanning

Tilbake til innholdet