MENY
MENY
Gå til innhold

Ansettelse ABC

Tema for kurset Ansettelse

Arbeidsmiljøloven har inngående reguleringer av forholdet mellom ansatte og arbeidsgivere.

I forbindelse med ansettelsesprosesser er det mange viktige juridiske aspekter som skal ivaretas så som avtale om prøvetid, prestasjonsforventninger, forståelse av bedriftens mål og interne arbeidsmåte og bedriftskultur.

Hvordan dette kommer til uttrykk i stillingsannonser, arbeidsavtale, intervju og stillingsinnplassering, har stor betydning for hva arbeidsgiver kan kreve av den ansatte i stillinga, herunder muligheten til å kunne omplassere vedkommende eller avslutte arbeidsforholdet.

Dette dersom den ansatte viser seg å underprestere og/eller ikke passer i stillinga. Arbeidsmiljøloven gir alle ansatte et sterkt stillingsvern.

Bevisbyrden for at det er saklig grunn for oppsigelse eller omplassering ligger på arbeidsgiver. Det er mange juridiske fallgruber for arbeidsgiver frem til en vellykket ansettelse eller oppsigelse av arbeidstaker har funnet sted.

Dagskurset gir en oversikt over i de mest sentrale emnene i loven med særlig fokus på reglene om ansettelse og senere mulighet for omplassering og/eller oppsigelse av ansatte som viser å ikke passe i den stillinga de er blitt ansatt i.

Kurset gir innføring i de grunnleggende reglene knyttet til ansettelser og senere rett til omplassering og oppsigelse pga. underprestasjon og/eller manglende tilpasning til stillinga.

Oversikt – kursinnhold - læringsutbytte

  • Etter fullført kurs skal deltakerne være i stand til å forstå de grunnleggende regler knyttet til fremgangsmåten ved ansettelse og omplassering/oppsigelse.
  • Samt hva som kan danne grunnlag for senere om omplassering og/eller oppsigelse
  • Hvordan arbeidsgiver under tilsettingsprosessen sikrer seg nødvendig spillerom for senere omplassering/oppsigelse.

Deltema:

  • Prosedyrebeskrivelser for gjennomføring av ansettelsesprosesser iht. Arbeidsmiljølovens krav.
  • Strategier under tilsettingsprosesser for økt handlingsrom for arbeidsgiver til senere omplassering/oppsigelse når arbeidstaker viser seg å underprestere og/eller ikke klarer å tilpasse seg stillinga og/eller arbeidsgivers forventninger
  • Forskjellen på omplassering og oppsigelse, og de ulike prosedyrene som her må følges.
  • Innholdet i kravet til at «annet passende arbeid» i AML. § 15-7 skal være avklart før oppsigelse besluttes
  • Kravet om «saklig grunn» for oppsigelse og omplassering.
  • Endringsoppsigelser
  • Arbeidsgivers styringsrett

Hvem kan delta?

Alle som arbeider med personalspørsmål samt andre som kommer i berøring med arbeidsrettslige problemstillinger i sitt arbeid.

Kursavgift og info

6 timer inkludert lunsj og pauser. Pris inkluderer kursmateriell, varm lunsj, kursbevis og kaffe/te.

Relaterte kurs

Tilbake til innholdet