MENY
MENY
Gå til innhold

Arbeidsvarsling kurs 1 - Arbeid på vei

Kurset tilfredsstiller kravene gitt av Håndbok N301 "Arbeid på og ved veg".

Formål med opplæringen

Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Målgruppe

Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder.  Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurs type 2.

Gjennomføring

Opplæringen skjer i form av klasseromsundervisning.. I spesielle tilfeller kan kurset ha fokus på den spesielle typen arbeid deltakerne vil utføre.
Opplæringen skal inneholde eller avsluttes med en kort test som viser om innholdet er forstått. Dette kan også inngå som del av gruppeoppgaver der det er formålstjenlig.

Dette kurset kan også kjøres som nettundervisning.

Varighet på sertifiseringen

Varighet på sertifiseringen er 5 år. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs med eksamen gjennomføres.

Re-sertifisering

Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 1 innen 5 år.

Pris for kurs i Arbeidsvarsling 1

Se påmeldingsskjema under.

Relaterte kurs

Tilbake til innholdet