MENY
MENY
Gå til innhold

Arbeidsvarsling kurs 1, 2 og 3

Nødvendig opplæring i arbeidsvarsling (håndbok N301) er et krav for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg. Det kreves dokumentasjon som skal kunne fremvises på arbeidssted på forlangende. Mangler dette blir arbeidet stoppet til dokumentasjon er på plass. Ta kurs 1, kurs 2 og kurs 3 hos Norges ledende landsdekkende leverandør. Vi følger opp og passer på at ditt sertifikat er gyldig, da varigheten er 5 år.

Ta kontakt med oss dersom du trenger kurs raskt eller om det ikke er satt opp kurs i nærheten av deg. Så skal vi se hva vi kan få til.

Arbeidsvarsling kurs 1

Dette kurset er for deg som arbeider på vei og trenger grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.


Arbeidsvarsling kurs 2

Dette kurset er lovpålagt for de som planlegger og er ansvarlige for arbeidet, og som har ansvaret for søknader til kommunen/Statens veivesen.


Arbeidsvarsling kurs 3

Dette kurset er for de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg. For å ta dette kurset kreves det gjennomgått og bestått prøve for kurs 1 eller kurs 2

Tilbake til innholdet