MENY
MENY
Gå til innhold

Arbeidsvarsling kurs 1 - Arbeid på vei

Kurset tilfredstiller kravene gitt av Håndbok N301 "Arbeid på og ved veg".

Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på vei som riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks- og fylkesveger.

  1. Formål med opplæringen.  Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.
  2. Målgruppe og oppnådd kompetanse. Ansatte og verneombud hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.
    De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarlig med kurs type 2. De som har kurs type 1 trenger ikke basiskurs.
  3. Arbeidsmåter. Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning. I spesielle tilfeller kan kurset ha fokus på den spesielle typen arbeid deltakerne vil utføre.

Opplæringen skal inneholde eller avsluttes med en kort test som viser om innholdet er forstått. Dette kan også inngå som del av gruppeoppgaver der det er formålstjenlig.

Oppdatering/Resertifisering

Varighet på sertifiseringen er 5 år. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs med eksamen gjennomføres. Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 1 innen 5 år.

Målgruppe

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.

Pris for Arbeidsvarsling 1

Se påmeldingsskjema under.

Relaterte kurs

Tilbake til innholdet