MENY
MENY
Gå til innhold

Arbeidsvarsling kurs 3 - Manuell trafikkregulering

Skal du utføre manuell trafikkdirigering på riks-/fylkes- eller kommunal veg, må du ha Arbeidsvarsling kurs 3.
Ta kurs hos Norges ledende landsdekkende leverandør. Vi følger opp og passer på at ditt sertifikat er gyldig, da varigheten er 5 år.

Formål med opplæringen

Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyn-digheten  setter  til  de  som  skal  utføre  manuell  trafikkdirigering  på  riks-  og  fylkesveger.  Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigeringskal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan ved-kommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet.

Målgruppe og kompetanse

Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg.

Det kreves gjennomgått og bestått prøve for kurs 1 eller kurs 2, samt gyldig førerkort i klasse B. Krav om førerkort i klasse B kan fravikes dersom opplæringen skjer som del av annen relevant opplæring, men kompetansebevis skal da ikke utstedes før kandidaten har sliktførerkort.

Gjennomføring

Opplæringen er i form av klasseromsundervisning (ca. 4 timer) etterfulgt av praktisk prøve. Denne skal foregå ute på trafikkert veg, og må skje i henhold til en godkjent arbeidsvars-lingsplan. Det beregnes ca. 20 minutters praktisk prøve per 2 deltakere.

Varighet på sertifiseringen

Varighet på sertifiseringen er 5 år. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs gjen-nomføres.

Re-sertifisering

Re-sertifisering  gjøres  ved  gjennomgang  av  nytt  fullstendig  kurs  3,  inklusive  praktisk  prøve, innen 5 år.

Pris for kurs i Arbeidsvarsling 3

Se påmeldingsskjema under.

Relaterte kurs

Tilbake til innholdet