MENY
MENY
Gå til innhold

Arbeidsvarsling kurs 3 - Manuell trafikkregulering

Skal du utføre manuell trafikkdirigering på riks-/fylkes- eller kommunal veg, må du ha Arbeidsvarsling kurs 3.
Ta kurs hos Norges ledende landsdekkende leverandør. Vi følger opp og passer på at ditt sertifikat er gyldig, da varigheten er 5 år.

Innhold Arbeidsvarsling 3:

  1. Introduksjon: Loverk, håndbøker og utstyr.
  2. Personlig sikkerhet: HMS, SHA, SJA.
  3. Bremselengder, reaksjonstider: Kjøretøyets egenskaper, bilførerens oppførsel.
  4. Tegngivning og adferd: Viktighet av korrekt oppførsel, rutiner.
  5. Ledebil: Rutiner ved bruk, spesielle forhold ved arbeid i tunneler.
  6. Trafikkavvikling, kapasitet: Akseptable ventetider, bruk av ledebil, skyttelsignal etc.
  7. Praktiske øvelser:
    Den praktiske øvelsen i manuell trafikkregulering skal foregå på trafikkert veg og bør ha en varighet på minimum 20 min. pr. deltaker. Øvrige deltakere skal observere dirigeringen i den perioden de selv ikke dirigerer.

Sertifisering:

Norsk Fagutdanning utsteder kompetansebevis etter gjennomført kurs og praktisk opplæring.
Varighet på sertifiseringen er 5 år og resertifiseringen gjøres ved nytt kurs 3.

Målgruppe og kompetanse

Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg. Det kreves gjennomgått og bestått prøve for kurs 1 eller kurs 2, samt gyldig førerkort i klasse B. Krav om førerkort i klasse B kan fravikes dersom opplæringen skjer som del av annen relevant opplæring, men kompetansebevis skal da ikke utstedes før kandidaten har slikt førerkort.

Pris for Arbeidsvarsling 3

Se påmeldingsskjema under.

Relaterte kurs

Tilbake til innholdet