MENY
MENY
Gå til innhold

Et fåtall aktører driver bransjen fremover

Norsk Fagutdanning
Published by i Bygg og Anlegg · 21 mai 2019
Tags: KPMGByggAnlegg
Det er bygg- og anleggsindustrien som gir oss morgendagens bygg og infrastruktur, men bare et fåtall av aktørene evner å drive bransjen fremover.

Det er økende etterspørsel etter aktører som har ekspertise på klimabevisste og datadrevne løsninger, og de mest leveransedyktige aktørene på området evner å vise det fram ikke bare på byggeplassen.

Disse virksomhetene rasjonaliserer og effektiviserer bedriftsstyringen, de investerer i teknologi, bygger kultur, henter inn et mangfold kompetanse og måler resultatene på alle nivåer av organisasjonen. KPMGs «Future-Ready Index» viser at av lederne som inngår i panelet, er det bare 20 prosent som prioriterer – og derfor kan dra nytte av – slik kompetanseheving i stabsfunksjonene.Tilbake til innholdet