MENY
MENY
Gå til innhold

Utlysning av midler til offentlig-privat samarbeid.

Norsk Fagutdanning
Published by i Vann · 27 februar 2019
Tags: VannUtlysning

Offentlig-privat samarbeid – utlysning 2019.

Innovasjon Norge og Forskningsrådet søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger. Sammen lyser vi ut inntil 100 millioner kroner til innovative offentlige anskaffelser med mål om å løse samfunnsutfordringer.

Hvem kan søke?

Alle offentlige finansierte virksomheter som forvalter offentlige oppgaver, som kommuner og etater. Bedrifter og privatpersoner kan ikke søke.

Hva ser vi etter?

  • Samfunnsutfordring:
    • Prosjektet vil løse en betydelig utfordring som omfatter flere interessenter. Behovet må ha gevinstpotensial, både i form av nytte for bruker, ansatt o.l. og økonomisk gevinst for den offentlige virksomhet.
    • Utfordringen må kunne løses i samarbeid med bedrifter og det eksisterer i dag ingen løsninger på markedet som kan dekke behovet.
    • Alle temaer knyttet til offentlige behov og utfordringer er aktuelle. Noen eksempler kan være klima, helse/velferd, læringsverktøy, sirkulær økonomi, bygg og anlegg, mobilitet, infrastruktur, samfunnssikkerhet og smartere forvaltning.
  • Gjennomføringsevne: Prosjektet er forankret i toppledelsen hos de offentlige virksomhetene og er en del av en langsiktig strategi med tydelige ambisjoner om en investering/anskaffelse.
  • Verdiskapingspotensial for næringslivet: Det er et vesentlig marked både nasjonalt og internasjonalt for gode løsninger. Utfordringen man skisserer må kunne løses i samarbeid med næringslivet.
  • Samarbeid: Prosjekter som tar for seg en samfunnsutfordring som er aktuelle å få løst for flere offentlige aktører.

Hva er en innovativ anskaffelse?

En innovativ anskaffelse er en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet. En innovativ offentlig anskaffelse tar utgangspunkt i behov og inkluderer offentlige aktører, sluttbrukere og næringsliv både i behovsforståelse og under løsningsutforming.

Prosessen krever topplederforankring og et tett offentlig-privat samarbeid om utvikling av ny løsning til bruk i offentlig sektor.

Kilde: Innovasjon Norge


Tilbake til innholdet