Norsk Fagutdanning - Kurskatalog

_________________________________________________________________________________________________________________________ Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Telefon: 4000 4094 | Telefaks: 77 65 66 11 | Bankgiro: 4750.24.63388 E-mail: kurs@fagutdanning.no | Hjemmeside: www.fagutdanning.no | Foretaksregisteret: 897 030 632. Arbeidsvarsling kurs 3 - Manuell trafikkregulering Skal du utføre manuell trafikkdirigering på riks-/fylkes- eller kommunal veg, må du ha Arbeidsvarsling kurs 3. Ta kurs hos Norges ledende landsdekkende leverandør. Vi følger opp og passer på at ditt sertifikat er gyldig, da varigheten er 5 år. Innhold Arbeidsvarsling 3: 1. Introduksjon: Lovverk, håndbøker og utstyr. 2. Personlig sikkerhet: HMS, SHA, SJA. 3. Bremselengder, reaksjonstider: Kjøretøyets egenskaper, bilførerens oppførsel. 4. Tegngivning og adferd: Viktighet av korrekt oppførsel, rutiner. 5. Ledebil: Rutiner ved bruk, spesielle forhold ved arbeid i tunneler. 6. Trafikkavvikling, kapasitet: Akseptable ventetider, bruk av ledebil, skyttelsignal etc. Praktiske øvelser: Den praktiske øvelsen i manuell trafikkregulering skal foregå på trafikkert veg og bør ha en varighet på minimum 20 min. pr. deltaker. Øvrige deltakere skal observere dirigeringen i den perioden de selv ikke dirigerer. Sertifisering: Norsk Fagutdanning utsteder kompetansebevis etter gjennomført kurs og praktisk opplæring. Varighet på sertifiseringen er 5 år og resertifiseringen gjøres ved nytt kurs 3. Målgruppe og kompetanse Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg. Det kreves gjennomgått og bestått prøve fo r kurs 1 e lle r kurs 2 , samt gyldig førerkort i klasse B. Krav om førerkort i klasse B kan fravikes dersom opplæringen skjer som del av annen relevant opplæring, men kompetansebevis skal da ikke utstedes før kandidaten har slikt førerkort. Relaterte kurs Arbeidsvarsling kurs 1 Arbeidsvarsling kurs 2

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==