Norsk Fagutdanning - Kurskatalog

_________________________________________________________________________________________________________________________ Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Telefon: 4000 4094 | Telefaks: 77 65 66 11 | Bankgiro: 4750.24.63388 E-mail: kurs@fagutdanning.no | Hjemmeside: www.fagutdanning.no | Foretaksregisteret: 897 030 632. Plan- og bygningsloven Plan- og Bygningslov – Innføring i byggereglene TEK 17 Gjeldende plan- og bygningslov trådte i kraft i 2008. Teknisk forskriften til loven (med veiledning) - TEK17 - er endret og SAK10 er ajourført. Det foreligger forenklinger og endringer. Hensikten med kurset er å gi deltakerne en grov oversikt over plan- og bygningsloven, med særlig vekt på de forskrifter (TEK, SAK OG DOK) man må kjenne til ved søknad og gjennomføring av tiltak og dokumentasjon ifm. byggesak. Emneoversikt: PBL En enkel introduksjon til lovens systematikk og begrepsbruk, enkelte hovedpunkter. Byggesaksdelen er den delen alle er i befatning med – og bør kunne litt om – saksforskriften forteller hvordan den skal /kan løses. Saksforskriften – SAK10 • Søknadspliktige arbeider. • Sentral godkjenning – endringer og overgangsordning. • Søknader - og erklæring av ansvarsrett. • Ansvarlig søker, prosjekterende, utførende - roller og oppgaver. • Ansvarlig kontrollerende - roller og oppgaver. • Egenkontroll og uavhengig kontroll. • Ferdigstillelse og dokumentasjon. • Overtredelse av loven – Strafferammer og bøter. Teknisk forskrift - TEK17 med veiledning • Terminologi. • Dokumentasjonskravene (herunder også DOK). • Analyse – hvis man ikke følger preaksepterte eller dokumenterte ytelser. • FDV og «Som Bygget dokumentasjon». • Grad av utnytting – enkel innføring. • Brancelle-problematikk (ingen komplett gjennomgang av brannkapittel). • Tilgjengelighet og universell utforming. • Inneklima – ventilasjon. • Fukt og våtrom og vanninstallasjoner.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==