Norsk Fagutdanning - Kurskatalog

_________________________________________________________________________________________________________________________ Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Telefon: 4000 4094 | Telefaks: 77 65 66 11 | Bankgiro: 4750.24.63388 E-mail: kurs@fagutdanning.no | Hjemmeside: www.fagutdanning.no | Foretaksregisteret: 897 030 632. Stillaskurs over 9 meter - Teori Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om: • Trestillaser. • Rør- og koplingsstillaser. • Systemstillaser. • Knekkestillaser. • Rullestillas. • Bukkestillas og/eller hengestillas med oppheng. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-4. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra ni meter. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får opplæring. Dette gjelder også stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde. Innhold i Stillaskurs over 9 meter • Planlegging for montering eller endring av stillaser. • Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser. • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander. • Tillatte belastninger. • Vindforankring. • Kontroll av stillas. • Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS). • Skriftlig eksamen 4 timer. (Ta kontakt ved lese- og skrivevansker). Teoriundervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning over fire dager. Det legges opp til noe gruppe-oppgaveløsning pr. kursdag. Praksisundervisningen gjennomføres med fullt utstyrt undervisningsbil for stillaskurs på egnet bygg/byggeplass, ved forespørsel. Et fullverdig stillaskurs er på 108 timer, fordelt på henholdsvis 36 timer teori (1 uke) og 72 timer praksis (2 uker). For å få stillas-sertifikat som tilfredsstiller forskriftens krav til opplæring for de som bygger stillaser over 9 meter, må du i tillegg til teorikurset for stillas dokumentere: • Minst 6 mnd. praksis i bedrift som benytter stillas i sitt arbeid og • Minst 72 timer praktisk øvelse i bygging av stillaser, fordelt på minst 3 stillastyper etter gjennomført teorikurs.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==