Norsk Fagutdanning - Kurskatalog

_________________________________________________________________________________________________________________________ Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Telefon: 4000 4094 | Telefaks: 77 65 66 11 | Bankgiro: 4750.24.63388 E-mail: kurs@fagutdanning.no | Hjemmeside: www.fagutdanning.no | Foretaksregisteret: 897 030 632. ADK1 kurs - Sertifisering ADK1-sertifisering gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg. KRAV TIL ADK-SERTIFIKAT Eiere av VA-anlegg stiller krav til at kun de med dokumentert ADK-kompetanse kan gjøre arbeid i VA- anlegget. Med ADK-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser. I henhold til Norsk Vann (Tidligere NORVAR) krav, skal minst en person i grøftelaget kunne dokumentere ADK-sertifikat. Kravet gjelder både den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om/igjenfylling, og for den som legger rørene i grøfta. Dette betyr at hvis maskinentreprenør er ansvarlig for grøfta, mens rørlegger er ansvarlig for legging av rørene, så skal begge ha ADK-sertifikat. Fra 01.07.2018 må man også ha ADK-sertifikat for å få sentral godkjenning fra tiltaksklasse 1. ADK1-BILEN Vi har egne biler med nødvendig utstyr for å kunne utføre praksisdelen av våre ADK1 sertifiseringskurs ved kurssted. KRAV SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å KUNNE UTSTEDE ADK 1 SERTIFIKAT: Utdanning/praksis må tilfredsstille minst ett av punktene A-D: Alternativ A: 3 års praksis i grøfter og legging av vann og avløp, eller: Alternativ B: Har bestått fag/svenneprøve innenfor: 1. Rørleggerfaget. 2. Anleggsmaskinførerfaget. 3. Vei og anleggsfaget. 4. Fag relatert anleggsteknikk. - og ett års praksis i VA. Alternativ C: Bachelor/tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg - og ett års praksis i VA.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==