Norsk Fagutdanning - Kurskatalog

_________________________________________________________________________________________________________________________ Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Telefon: 4000 4094 | Telefaks: 77 65 66 11 | Bankgiro: 4750.24.63388 E-mail: kurs@fagutdanning.no | Hjemmeside: www.fagutdanning.no | Foretaksregisteret: 897 030 632. HMS-kurs for Verneombud Innfri AML’s krav om dokumentert opplæring i HMS, men vel så mye inspirere til aktivt forkus på HMS arbeidet i bedriften og positive ringvirkningene av dette. For best mulig utbytte av kurset, forsøker vi å tilpasse kurset til de bransjene som er påmeldt det aktuelle kurs. HMS-kurset tilfredsstiller krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og AMU medlemmer. Kursinnhold HMS for verneombud • Ansvar, plikt, lovtolkning, aktører i HMS-arbeidet. • Samhandling, IK forskriften, avvik og vernerunder. • Verneombudets oppgaver og plikter. • Systematisk HMS-arbeid. • Arbeidsmiljøutvalget (AMU) • Målrettet HMS arbeid • Vernerunder, kartlegging og oppfølging. • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid. • Hvilke fordeler har min virksomhet av HMS? • Kunnskap og bruk av arbeidsmiljøloven som redskap og oppslagsverk. Kursgjennomføring Verneombud/ praktiske opplysninger: Kurset er på 40 timer og gjennomføres over 4 sammenhengende dager fra 08.00 til 16.00, med noe selvstudie og hjemmeoppgave m/innlevering. Enkelte faggrupper/Arbeidsmiljøer kan få godkjent en kortere versjon av verneombud, som gjennomføres over 2 sammenhengende dager fra 08.00 til 16.00. Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Vi anbefaler at alle som vurderer å ta denne versjonen av verneombudskurs, om å ta kontakt med sitt lokale arbeidstilsyn for å få bekreftet om det er mulig i deres virksomhet. Undervisningsform Veksling mellom korte forelesningssekvenser og gruppearbeid. Kursbevis/Sertifikat Norsk Fagutdanning utsteder kursbevis når kursavgift er registrert betalt. Krav til forkunnskaper Ingen.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==