Norsk Fagutdanning - Kurskatalog

_________________________________________________________________________________________________________________________ Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Telefon: 4000 4094 | Telefaks: 77 65 66 11 | Bankgiro: 4750.24.63388 E-mail: kurs@fagutdanning.no | Hjemmeside: www.fagutdanning.no | Foretaksregisteret: 897 030 632. Grunnleggende avtalerett Kurset passer for alle innen offentlig og privat sektor som har å gjøre med avtaleinngåelser og/eller med gjennomføring og avslutning av avtaler. Faglig ansvarlig og foredragsholder er Eskild Freibu, juridisk embetseksamen fra UIT i 2000, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med forretningsjus og kontraktsrett som spesialitet, og har selv styreverv bla. i Norsk Fagutdanning AS. Han har mange års undervisningserfaring med kursing av både offentlige og private virksomheter og er fast tilknyttet Norsk Fagutdanning AS som kursholder innen juridiske kurs. Tema for kurset Grunnleggende avtalerett Hver eneste dag oppstår det uenigheter og konflikter i næringslivet i forbindelse med avtaleinngåelser, som fører til at bedrifter ikke får avtalt betaling for tjenester eller varer som de yter til sine kunder. Dette på grunn av uklare avtaler, muntlig avtaler som ikke kan dokumenteres i ettertid og mangel på skriftlighet omkring betaling av tilleggsbestillinger mv. Dette påfører mange bedrifter økonomisk tap og unødvendig tidsbruk. Dette i forbindelse med oppfølging av saker hvor det er uenighet om hva som skal betales. De fleste av disse sakene kunne vært unngått med bedre kunnskaper om grunnleggende avtalerett og bedre rutiner for dokumentasjon av inngåtte avtaler. Dette kurset skal hjelpe din bedrift og din salgsavdeling med å unngå unødvendige tvistesaker med kundene om hva de skal betale for de tjenestene eller varene som dere har levert ut til dem. Kursinnhold • Avtaleloven og grunnleggende prinsipper for avtaleinngåelse • Muntlige og skriftlige avtaler • Fallgruver ved avtaleinngåelser • Hvordan unngå uklare avtaler • Hvordan unngå tvistesaker • Hvordan unngå ufrivillige avtaleinngåelser • Ugyldige avtaleinngåelser • Fullmakts overskridelser • Avtaleinngåelser i aksjeselskaper - utfordringer • Unngå uklare partsforhold - Foretaksnavneloven • Kjøpsloven av 1988 • Forbrukerkjøpsloven • Husleieloven – leie/utleie av husrom og næringslokaler • Arbeidsrettslige konsekvenser for den ansatte ved dårlige avtaleinngåelser • Avtaleinngåelser i tilknytning til Lov om offentlige anskaffelser

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==