Norsk Fagutdanning - Kurskatalog

_________________________________________________________________________________________________________________________ Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Telefon: 4000 4094 | Telefaks: 77 65 66 11 | Bankgiro: 4750.24.63388 E-mail: kurs@fagutdanning.no | Hjemmeside: www.fagutdanning.no | Foretaksregisteret: 897 030 632. Grunnkurs - Offentlig anskaffelser Grunnkurs for de som har lite eller noe erfaring med offentlige anskaffelser, og vil gi deg grunnlag for å fordype seg i enkeltmoduler innenfor ulike spesialtema. Foredragsholder er Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han har mange års erfaring som foredragsholder over hele Norge. Tema for kurset Offentlige anskaffelser • Grunnleggende hensyn ved offentlige anskaffelser • Når kommer Anskaffelsesregelverket til anvendelse; unntakene! • Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser er omfattet av henholdsvis Anskaffelsesloven og Anskaffelsesforskriften • Organisering av kommunal virksomhet - konkurranseutsetting - forholdet til reglene om offentlige anskaffelser • Forskriftenes oppbygging og terskelverdier • De ulike prosedyrene under innkjøpsprosessen, herunder forhandlingsforbudet • Kvalifikasjonskrav og kvalifikasjonsprosessen • Tildelingskriterier og konsekvensene av valget av disse • Litt om evalueringsmodeller, vekting og scoresetting • Forhandlinger og avklaringer under anbudskonkurransen • Kort om innsynsbegjæringer etter Offentleglova • Plikten til å føre anbudsprotokoll • Litt om avlysning og totalforkastelse • Avvisningsreglene • Behandling av formelle klager over innkjøpsprosessen • Sanksjonssystemet, erstatningsansvar, KOFA MV

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==