Norsk Fagutdanning - Kurskatalog

_________________________________________________________________________________________________________________________ Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Telefon: 4000 4094 | Telefaks: 77 65 66 11 | Bankgiro: 4750.24.63388 E-mail: kurs@fagutdanning.no | Hjemmeside: www.fagutdanning.no | Foretaksregisteret: 897 030 632. Nedbemanning ABC Tema for kurset Nedbemanning Arbeidsmiljøloven har inngående reguleringer av forholdet mellom ansatte og arbeidsgivere ved nedbemanningsprosesser. Dagskurset gir en oversikt over i de mest sentrale emnene i loven med særlig fokus på reglene om opphør av arbeidsforhold som arbeidsgiver må etterleve ved nedbemanning. Kurset gir innføring i de grunnleggende reglene knyttet til oppsigelser begrunnet i virksomhetens behov for reduserte lønnskostnader. Oversikt – kursinnhold - læringsutbytte Etter fullført kurs skal deltakerne være i stand til å forstå de grunnleggende regler knyttet til fremgangsmåten ved oppsigelse, avskjed og permittering, og særlig om hva som kan danne grunnlag for fristillelser, oppsigelser og permittering. Deltema • Prosedyrebeskrivelser for gjennomføring av nedbemanningsprosesser. • Forskjellen på oppsigelse og avskjed, og de ulike prosedyrene som her må følges. • Innholdet i kravet til at «annet passende arbeid» i AML. § 15-7 skal være avklart før oppsigelse besluttes • Kravet om «saklig grunn» for oppsigelse under nedbemanningsprosesser. • Utvelgelse av hvilke ansatte som kan sies opp – ansiennitetsprinsippet • Når kan arbeidsgiver velge å beholde nøkkelansatte med kortest ansiennitet – som normalt skulle vært sagt opp først iht. ansiennitetsprinsippet • Permitteringsreglene og arbeidsgivers lønnsplikt i denne forbindelse • Lønnsplikt og arbeidsplikt under oppsigelsestid • «Sluttpakker»- formalkrav og fallgruver • Feriepengerettigheter etter endt ansettelsesforhold • Fortrinnsrett for oppsagte arbeidstakere – arbeidsgivers plikter i denne forbindelse Hvem passer kurset for? Arbeidsgivere som vurderer nedbemanning. Alle som arbeider med personalspørsmål samt andre som kommer i berøring med arbeidsrettslige problemstillinger i sitt arbeid.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==