Norsk Fagutdanning - Kurskatalog

_________________________________________________________________________________________________________________________ Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Telefon: 4000 4094 | Telefaks: 77 65 66 11 | Bankgiro: 4750.24.63388 E-mail: kurs@fagutdanning.no | Hjemmeside: www.fagutdanning.no | Foretaksregisteret: 897 030 632. ADK1 kurs - ReSertifisering/Oppdatering BAKGRUNN FOR RESERTIFISERING Ved revisjonen av ADK læreplanen i 2008 ble det lagt inn en gyldighetsperiode for ADK sertifikatet av ”Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse”. Denne gyldighetsperioden ble satt til 6 år. Gyldighetsperioden er rullerende, dvs. de gjelder i 6 år fra utstedelsesdatoen. HOVEDMÅL FOR OPPLÆRING VED RESERTIFISERING Gjeldende læreplan for ADK1 kurset inneholder 14 teoretiske og ett praktisk delmål. Ved resertifisering vil det være et mål å gjennomgå de 14 teoretiske delmål i kortversjon. Ved gjennomgang av disse delmålene, skal det legges spesielt vekt på de nyheter som har skjedd de siste 6 år. Dette betyr at den lokale læreplan for hvert enkelt lærested kontinuerlig oppdateres slik at nyheter som angår respektive delmål fanges opp. RESERTIFISERINGSKURSET Kurset består av teoretisk opplæring med undervisning i til sammen 15 klokketimer + eksamen, totalt 16 timer . Se læreplan ADK1 resertifisering . Kurset gjennomføres over 2 dager. ADK-Sertifikat nummer må oppgis ved påmelding! Enkel lunsj er inkludert i prisen. FORKUNNSKAPER Ingen, men kjennskap til drift og vedlikehold av VA anlegg er en fordel. MÅLGRUPPE Rørleggere, maskinentreprenører og kommunalt ansatte som legger rør i grunnen (stikk og- eller hovedledninger), samt de som skal kontrollere slikt arbeide. Utmerket også til VA ingeniører uten praktisk VA erfaring eller kommunale saksbehandlere. RELATERTE KURS ADK1-Sertifisering Byggeledelse VA VA-praksiskurs

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==