Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Gå til innhold
Tjenester > Alle våre kurs > Fagbrev > Helsefag
Fagbrev -Selvstudie Helsefagarbeider med veiledning
Hvorfor skal du delta på selvstudie?
Norsk Fagutdanning ønsker velkommen til et alternativt tilbud enn klasseromsundervisning, hvor du har selvstudie med tett oppfølging fra lærer via nett.

Påmelding og pris
Fortløpende påmelding.
Se påmeldingsskjema for pris.

Hva selvstudie med veiledning innebærer
  • Du må sette av tid til selvstudie.
  • Frist for innlevering av 5 oppgaver.
  • Skriftlig tilbakemelding på oppgaven din.
  • Tilsendt materiell og undervisningsplan som et supplement til bøkene.
  • Lærer med pedagogisk og yrkesfaglig bakgrunn hjelper deg frem til eksamen.
  • Vi følger læreplan og kompetansemålene i faget, HEA (UDIR).
  • Oppmelding til eksamen via PrivatistWeb.
  • Eksamen i desember eller juni.

Pensum, se bokpakke
I kurset er det anbefalt å bruke bokpakken iPRAKSIS fra Ascehoug som består av Helsefremmende arbeid 1 og 2, kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse og håndbok for helsefagarbeidere.

Se lenke: Bokpakke helsearbeiderfaget.

Krav
Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Finanisering
Norsk Fagutdanning er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen.
Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Post- og besøk: Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Tlf. Sentralbord: 4000 4094 | E-post: kurs@fagutdanning.no | Org. nr. 897 030 632

(c) Norsk Fagutdanning

Tilbake til innholdet