MENY
MENY
Gå til innhold

G11 Løfteredskap, stropp og anhuker kurs

Dersom du skal arbeide med løfteredskap er det i dag et krav at du har kurs og kompetanse på sikkerheten, like mye som det faglige aspektet i arbeidet. Vi tilbyr G11 Løfteredskap / stropp og anhuker for deg som har behov for mer innføring og opplæring innenfor sikkerhet for løfteredskaper. G11 kurset gir også nødvendig grunnlag for å bli sertifisert innen alle typer kran. Se også G8-lasebilkran og G4-traverskran.

Under finner du kursinformasjon, kurssted med dato og påmelding.

G11 Løfteredskap / Stropp og anhuker

Dersom du skal arbeide med løfteredskap er det i dag et krav at du har kurs og kompetanse på sikkerheten, like mye som det faglige aspektet i arbeidet. Vi tilbyr G11 Løfteredskap / stropp og anhuker for deg som har behov for mer innføring og opplæring innenfor sikkerhet for løfteredskaper.

Godt over 50% av alle arbeidsulykker med kran og løft kan relateres til feil stropping!

Hvordan skal jeg anhuke last på en riktig måte? Har jeg lov til å bruke en kjetting hvor jeg ser rust på den? Må jeg sperre av området hvor lasten skal bli løftet?
Norsk Fagutdanning gir deg svaret på disse og mange andre spørsmål.

Hvem er målgruppen for G11 Løfteredskap / Stropp og anhuker?

G11 Løfteredskap er for deg som benytter løfteredskap. Skal utdanne deg til kranfører, rigger eller jobbe offshore. Med andre ord alle som skal utføre tyngre løft med maskiner, kraner og andre redskaper. Dette kurset er grunnlaget for, og tilfredstiller opptakskrav til eks; G1 - Mobilkran, G2 - Tårnkran, G3 - Portalkran, G4 - Bro- og traverskran og G8 - Lastebilkran.

Målsetting for kurset?

Vi i Norsk Fagutdanning ønsker å tilføre deg som skal jobbe med løfteredskaper mer kunnskap om sikkerheten, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler for de ulike løfteredskaper.
 • Skape holdninger for god, sikker og økonomisk kranbruk, stropping og signalgiving.
 • Gi kunnskap om lovfestede forhold for kranbruk, kontroll av kran og påkrevd dokumentasjon.
 • Innarbeide riktig teknikk, ha gode kontrollrutiner og ta hensyn til andre i det daglige arbeidet.
 • Hindre ulykker og gjøre en bedre jobb.

Kursinnhold:

 • Lover og forskrifter.
 • Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr.
 • Konstruksjon og virkemåte.
 • Løfteredskap.
 • Kontroll og ettersyn.
 • Godshåndtering.
 • Arbeidsmiljø.
 • Farlig gods.
 • Avsluttende teoretisk prøve.

Gjennomføring:

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning med avsluttende teoretisk prøve. Bestått prøve kvalifiserer til kompetansebevis på G11 stropp. Modul 1.1 og 2.3  / Modul O-1.1 Løfteredskaper(offshore). 24 timer. Kurset er iht. forskrift om utførelse av arbeid best. 703.

Pris for kurset er inkludert materiell, kursbevis, sertifikat, enkel lunsj og kaffe/te.
Tilbake til innholdet