MENY
MENY
Gå til innhold

G20 Hydraulisk kran-kurs

Kurset er beregnet på personell som skal operere G20 kran i sitt virke iht. opplæringsplan NORSOK R-003.
Fastmontert kran er som lastebilkran, bare boltet fast. Har du sertifikat for tungt kjøretøy eller planer om å ta det, kan du velge kurs i G8 lastebilkran isteden. Det gir deg flere muligheter.

Kursinnhold G20

  • Regelverk, standarder
  • Konstruksjon/oppbygging
  • Elektrisitet
  • Hydraulikk
  • Mekanikk
  • Ståltau, vinsj, blokk
  • Dokumentasjon/sertifisering
  • Vedlikehold
  • Sikkerhetsbestemmelser

Undervisningsform:

Veksling mellom korte forelesninger og gruppearbeid.
Teori knyttes opp mot praktiske eksempler. Praktisk gjennomføring av modul 3.8.

Kursgjennomføring/praktiske opplysninger:

Kurset gjennomføres over to dager og gjennomføres normalt i sammenheng med en helg, eller etter avtale med den enkelte bedrift.
Vi gjennomfører også modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser, samt modul 2.3 Løfteredskap G11 i tilknytning til G20 kurset for de som trenger dette.

Kurset avsluttes med en skriftlig og en praktisk prøve.
Pris er inkludert materiell, kursbevis, sertifikat, enkel lunsj og kaffe/te.
Kostnader til bevertning, reise og opphold dekkes av deltakerne selv.
Ikke bestill reise eller opphold før du har mottatt skriftlig bekreftelse på at kurset gjennomføres og at du har fått plass.

Bedriftsinterne kurs?

Be om tilbud!

Kompetanse/Kursbevis/Sertifikat:

Norsk fagutdanning utsteder:

Kompetansebevis ved bestått eksamen og godkjent praksis.
NB! Deltakeren må kunne dokumentere 40 timer veiledet praksis i bedrift før kompetansebevis utstedes.

Forkunnskaper

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
G11 Stropping/anhuking
Tilbake til innholdet