Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
MENY
Gå til innhold
Tjenester > Alle våre kurs > HSM, Arbeidsmiljøloven og juridiske kurs

HMS for ledere og verneombud

Hovedmål med HMS-kurset for ledere og verneombud er at deltakerne skal lære hvordan de i praksis utvikler et godt arbeidsmiljø på egen arbeidsplass. Deltakerne får en innføring i hvordan målrettet, systematisk og helhetlig miljøarbeid skal drives. For best mulig utbytte av kurset, forsøker vi å tilpasse kurset til de bransjene som er påmeldt det aktuelle HMS kurs.
HMS-kurset tilfredsstiller krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og AMU medlemmer.

Kursinnhold HMS for verneombud

 • Ansvar, plikt, lovtolkning, aktører i HMS-arbeidet.
 • Samhandling, IK forskriften, avvik og vernerunder.
 • Verneombudets oppgaver og plikter.
 • Systematisk HMS-arbeid.
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Målrettet HMS arbeid
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging.
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid.
 • Hvilke fordeler har min virksomhet av HMS?
 • Kunnskap og bruk av arbeidsmiljøloven som redskap og oppslagsverk.

Kursinnhold HMS for ledere

Kurset gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.
 • Ansvar, plikt, lovtolkning for aktører i HMS-arbeidet.
 • Krav til arbeidsmiljø
 • Samhandling, IK forskriften, avvik og vernerunder, det systematiske HMS-arbeidet.
 • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen
 • Hvilke fordeler har min virksomhet av HMS.
Post- og besøk: Strandvegen 136A, 9006 Tromsø
Tlf. Sentralbord: 4000 4094
Org. nr. 897 030 632
(c) Norsk Fagutdanning
Tilbake til innholdet