MENY
MENY
Gå til innhold

HMS-kurs for Ledere

Innfri AML’s krav om dokumentert opplæring i HMS, men vel så mye inspirere til aktivt forkurs på HMS arbeidet i bedriften og positive ringvirkningene av dette. For best mulig utbytte av kurset, forsøker vi å tilpasse kurset til de bransjene som er påmeldt det aktuelle kurs.

Kursinnhold HMS for ledere

Kurset gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

  • Ansvar, plikt, lovtolkning for aktører i HMS-arbeidet.
  • Krav til arbeidsmiljø
  • Samhandling, IK forskriften, avvik og vernerunder, det systematiske HMS-arbeidet.
  • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
  • Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen
  • Hvilke fordeler har min virksomhet av HMS.

Undervisningsform

Veksling mellom korte forelesningssekvenser og gruppearbeid.

Kursbevis/Sertifikat

Norsk Fagutdanning utsteder kursbevis når kursavgift er registrert betalt.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Generell informasjon

Pris inkluderer kursmateriell, kursbevis, enkel lunsj og kaffe/te.
Kostnader i forbindelse med reise og opphold dekkes av deltakerne selv.

Relaterte kurs

Tilbake til innholdet