MENY
MENY
Gå til innhold

HMS-kurs for Verneombud

Innfri AML’s krav om dokumentert opplæring i HMS, men vel så mye inspirere til aktivt fokus på HMS arbeidet i bedriften og positive ringvirkningene av dette. For best mulig utbytte av kurset, forsøker vi å tilpasse kurset til de bransjene som er påmeldt det aktuelle kurs.

HMS-kurset tilfredsstiller krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og AMU medlemmer

Kursinnhold HMS for verneombud

 • Ansvar, plikt, lovtolkning, aktører i HMS-arbeidet.
 • Samhandling, IK forskriften, avvik og vernerunder.
 • Verneombudets oppgaver og plikter.
 • Systematisk HMS-arbeid.
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Målrettet HMS arbeid
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging.
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid.
 • Hvilke fordeler har min virksomhet av HMS?
 • Kunnskap og bruk av arbeidsmiljøloven som redskap og oppslagsverk.

Kursgjennomføring Verneombud/ praktiske opplysninger:

 • Kurset er på normert 40 timer og gjennomføres over 2 lange dager komprimert med tilleggsoppgaver, med noe selvstudie og hjemmeoppgave m/innlevering.
 • Enkelte faggrupper/arbeidsmiljøer kan få godkjent en kortere versjon av verneombud, som gjennomføres over 2 sammenhengende dager fra 08.00 til 16.00. Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Vi anbefaler at alle som vurderer å ta denne versjonen av verneombudskurs, om å ta kontakt med sitt lokale arbeidstilsyn for å få bekreftet om det er mulig i deres virksomhet.

Undervisningsform

Veksling mellom korte forelesningssekvenser og gruppearbeid.

Kursbevis/Sertifikat

Norsk Fagutdanning utsteder kursbevis når kursavgift er registrert betalt.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Generell informasjon

Pris inkluderer kursmateriell, kursbevis, enkel lunsj og kaffe/te.
Kostnader i forbindelse med reise og opphold dekkes av deltakerne selv.

Målgruppe

Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR

Relaterte kurs

Tilbake til innholdet