MENY
MENY
Gå til innhold
Kurs ADK1 Sertifisering
Norsk Fagutdanning er Norges største og eneste landsdekkende leverandør av ADK1 kurs. Det er strenge krav til alle som driver med Anlegg, Drift og Kontroll (ADK) på VA ledningsnettet i Norge. Norsk Vann krever at ADK1 kompetansen må dokumenteres i forkant av alle jobber og er en viktig del av anbuds dokumentasjonen. Vi gjennomfører opplæringen samlingsbasert på helg eller ukedager.

Eiere av VA anlegg stiller krav til at kunde med dokumenter ADK1 kompetanse kan gjøre arbeid i VA anlegget. Med ADK1-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser.

ADK1 Sertifisering

 • Kan en kommune stille krav om at de som skal utføre arbeid med vann og avløpsledninger skal ha ADK1 sertifikat?

  Ja, kommunen kan som ledningseier stille krav, bl.a. om både materialvalg, tekniske løsninger og utførelse. Normen "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" stiller også krav om ADK1 sertifikat for de som utfører arbeid med stikkledninger og tilkobling til offentlig ledning. I tillegg stiller plan- og bygningsloven med tilhørende byggesaksforskrift krav til utførende.

 • Stilles det noe krav til praksis for de som skal gå ADK1 kurs og få utstedt ADK1 sertifikat?

  Man trenger ikke praksis for å gjennomføre ADK1 kurs. For å få utstedt ADK1 sertifikat trenger man praksis. 3 års praksis med anleggsrørlegging, hvis man ikke har fagbrev eller tilsvarende. 1 års praksis hvis man har fagbrev som rørlegger, anleggsmaskinfører eller grunnarbeider. Hvis man er ingeniør og har ett års praksis innen VA faget kan man også gjennomføre ADK1 kurs og få utstedt ADK1 sertifikat.

 • Kan en person med ADK1 sertifikat legge stikkledninger?

  Man skiller ikke hovedledninger fra stikkledninger mht. krav til utførende. Har man lov til å legge hovedledninger vil man også kunne legge stikkledninger. Imidlertid er det noen kommuner som har særbestemmelser når det gjelder påkobling av stikkledning til hovedledning. Noen kommuner praktiserer f. eks. at kun kommunens egne folk gis anledning til å forestå påkobling til hovedledning. Normen "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" - administrative bestemmelser pkt. 1.3 gir retningslinjer om hvilke krav som stilles til godkjente foretak. Her stilles det bl.a. krav om ADK1 sertifikat.

 • Trenger jeg ADK1-sertifikat?

  Minst 1 person i grøftelag må dokumentere ADK1-sertifikat. Det betyr med andre ord at hvis maskinentreprenør er ansvarlig for grøfta, mens rørlegger er ansvarlig for legging av rørene, så skal begge ha ADK 1-sertifikat.

  For de som har et gammelt S-ADK sertifikat, kan vi tilby oppgraderingskurs fra S- ADK 1 til fullt ADK 1-sertifikat. Hvis du ønsker å oppgradere ditt sertifikat fra S-ADK1 til fullt ADK1-sertifikat deltar du på samling 2 og 3 på dette kurset.

 • Er det vanskelige spørsmål til ADK1 eksamen?

  Spørsmålene er ikke så vanskelige, men kandidaten må vise at grunnleggende kunnskaper om VA ledningsnett . Kandidaten må likevel holde konsentrasjonen oppe, da 65% av spørsmålene må være riktig besvart..

 • Jeg har svennebrev som rørlegger og har i tillegg tatt mesterbrev. Jeg kan derfor mye om rør. Jeg trenger vel ikke ADK1 sertifikat?

  Det er stor forskjell på sanitærrørlegging og anleggsrørlegging. Legging av vann og avløpsledninger i grunnen (grøfter) er i stor grad en anleggsteknisk jobb som krever anleggsteknisk utstyr. ADK1 kurset gir grunnleggende innføring i dette faget. For å sikre tilstrekkelig kompetanse for de som utfører dette faget har man innført en sertifiseringordning; ADK1 sertifikatet. På samme måte er det etablert sertifiseringsordninger innen mange andre fagfelt, f.eks. sveising, dykking mm..

 • Hvor lenge er mitt sertifikat gyldig?

  ADK1-sertifikatet er gyldig i 6 år. Trenger du restertifisering kan du lese mer om fårt kurs ved å klikke her.

 • Hvor lang tid har jeg på å dokumentere praksis?

  Kursdeltaker har 4 år på seg til å dokumentere praksis i anleggsrørlegging. Kursdeltaker får kursbevis, men ikke sertifikatet før praksis er dokumentert. Skjema utleveres på kurset.

Tilbake til innholdet