MENY
MENY
Gå til innhold
Kurs - Grunnmodul , oppdatering og modul-A
Dokumenter din kompetanse innen våtroms arbeid. Invester i Sertifikat og skaff deg og din bedrift konkurransefortrinn og samtidig ha dokumentasjon i orden!

Norsk Fagutdanning er Norges største kurstilbyder innenfor våtromskurs i Byggebransjens våtromsnorm. Våre instruktører har lang og bred erfaring innenfor bransjen og våtromsbygging.

Våtrom

 • Kan FFV godkjenne utenlandsk fagbrev/svennbrev som grunnlag for sertifiseringskurs i BVN?

  I utgangspunktet ikke. Utenlandsk fagutdanning avviker ofte mye fra den norske, grunnet svært forskjellig bygge-skikk og kultur. Se også utdrag fra NOKUT’s kurshefte om «Godkjenning og vurdering av utenlandsk utdanning i Norge» (side 17) under. Ifølge siste nytt fra NOKUT kan de nå godkjenne polske og tyske fag/svennebrev. FFV gjør unntak for de nordiske landene som har en fagutdanning og byggeskikk som anses sammenfallende med den norske.

 • Må våtromsnormen (BVN) følges når det bygges bad eller vaskerom?

  Nei. Våtromsnormen er frivillig å benytte, er ikke forskriftskrav. Men dersom våtromsnormen benyttes er man sikker på at forskriftskravene oppfylles på en god måte.

 • Hvor finner jeg krav og regler om våtrom?

  De finnes i Byggteknisk forskrift i TEK10 §13-20 / TEK 17 §13-15.

 • Kan jeg delta på våtromskurs dersom jeg ikke har fag-/svennebrev?

  Ja, men man må da dokumentere at man har minst 5 års relevant praksis innenfor ett fag før man kan delta på Modul-A. Grunnmodul har ingen opptakskrav. Modul-B har som minimumskrav at man innehar fag-/svennebrev.

 • Kan jeg som privatperson delta på våtromskurs?

  Ja, men da kun på Grunnmodul som ikke vil kvalifisere til sertifisering for våtromsarbeid. Du vil da få en innføring i krav og preaksepterte ytelser på våtrom. Dersom du kan dokumenter minst 5 års relevant praksis innenfor ett fag, kan du delta videre på fagmodulene. Merk at relevant praksis ikke gjelder for private oppdrag, men må være i lønnet arbeid hos bedrift eller som selvstendig næringsdrivende i relevant bransje.

 • Jeg har ikke fag-/svennebrev, hvordan skal jeg gå frem for å søke godkjenning til å delta på våtromskurs?

  Vi i Norsk Fagutdanning hjelper deg med å sende søknad til Fagrådet for våtrom. Du må innhente attester fra nåværende og/eller tidligere arbeidsgivere som dokumenterer at du har minst 5 års praksis innenfor en faggruppe (f.eks. tømrer, rørlegger, murer etc). Har du vært selvstendig næringsdrivende i hele eller deler av en 5-års periode, må du lage en egenattest. Egenattest må inneholde minst ett prosjekt per år med informasjon om hvilken type arbeid som ble utført, adresse for prosjektet, navn og telefonnummer til referanse/kunde. Attester og egenattest må være arbeid som er utført i Norge, og man kan bare delta eller avlegge eksamen for ett fag.

 • Kan jeg delta på Modul-B, prosjektering og ledelse, dersom jeg ikke har fag-/svennebrev?

  Dersom du har gått på teknisk fagskole, er ingeniør eller mester, er du automatisk kvalifisert for å delta på Modul-B.

  Minimumskravet er at man må ha fag-/svennebrev, og da må man i tillegg dokumentere minst 4 års relevant praksis som prosjekterende og/eller ledelse av arbeid. Har man ingen av forannevnte kompetanse, kan man ikke delta på modul-B.

 • Kan jeg avlegge eksamen i Modul-A og få godkjent flere fag på mitt våtromssertifikat?

  Ja, men man kan bare avlegge eksamen for ett fag av gangen. I tillegg må man oppfylle opptakskravene for de fagene du ønsker å bli godkjent innenfor.

 • Finnes kurset eller eksamen på andre språk?

  Nei. Det er nødvendig at man har gode norsk kunnskaper for å kunne delta på kurset, og bestå eksamen.

 • Er kurset/eksamen vanskelig?

  I utgangspunktet nei, dersom man har generell god forståelse for regelverk og lang erfaring. Men man må beregne en betydelig egeninnsats utenom kurset med å arbeide med prosjektoppgaver og Byggebransjens våtromsnorm. I snitt ligger strykprosenten på 10-15%, og de vanligste årsakene er at kandidatene ikke har arbeidet eller forberedt seg godt nok med egenstudie.

Tilbake til innholdet