MENY
MENY
Gå til innhold

Kurs Lekeplasskontroll A1, A2, B1 og D1

Vår felles utfordring – Trygg lek på norske lekeplasser

Barn skal få utvikle seg, mestre nye situasjoner og lære. Barn skal få leke. Det skjer ikke uten et skrubbsår eller noen blåmerker iblant, sånt hører med. Men mer alvorlige ulykker bør vi ikke tolerere! Med dette kurset tar vi for oss om trygg lek, trygge lekeplasser og trygge lekeapparater.

Kurset er bygget opp i fire forskjellige moduler

3-timers kurs for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere som jobber med lekeplasser i det daglige. En-dags kurs for rektorer eller styrer ved skoler og barnehager, to-dagers kurs for de som har driftsansvar på lekeplasser og tre-dagers kurs for de som har ansvar for sikkerhetskontroll og hovedettersyn av lekeplasser i egen virksomhet.

Lekeplasskontroll Modul A1

 • 3,5 timers kurs for ledere i velforeninger og borettslag. Ansatte i barnehager, skolefritidsordninger og skoler som ikke har ansvar for lekeplassutstyret ved virksomheten.
 • Det stilles ingen krav til forkunnskap for å delta på opplæringen
 • Deltakeren skal gjennomgå en grunnleggende opplæring hvor formålet er å kunne foreta enkelt visuelt ettersyn og vite hvordan funskjonsettersyn gjennomfører på lekeplassutstyr.

Lekeplasskontroll Modul A2

 • 1 dagers kurs â 7,5 timer for rektor eller styrer ved skoler og barnehager, driftsledere i kommune eller annet personell som har ansvar for visuelt- og funksjons ettersyn av lekeapparater ved skoler og barnehager.
 • Det stilles ingen krav til forkunnskap for å delta på opplæringen.
 • Deltakeren skal gjennom en grunnleggende opplæring hvor formålet er å kunne foreta enkelt visuelt ettersyn og vite hvordan funskjonsettersyn gjennomføres på lekeplassutstyr.

Lekeplasskontroll Modul B1

 • 2 dagers kurs â 7,5 timer for vaktmestere og annet vedlikeholdspersonell som arbeider med vedlikehold og utbedringer på egne lekeapparater.
 • I utgangspunktet ingen krav til forkunnskap, men en fordel med relevant håndverkmessig bakgrunn.
 • Deltakeren skal gjennom en grunnleggende opplæring hvor formålet er å kunne foreta visuelt ettersyn av lekeplassutstyr, vite hvordan funksjonsettersyn gjennomføres, kjenne sikkerhetskravene for lekeplassutstyr og hvordan feil/mangler bør retter/utbedres.

Lekeplasskontroll Modul D1

 • 3 dagers kurs â 7,5 timer for personer som har ansvar for sikkerhetskontroll og hovedettersyn av lekeplasser i egen virksomhet.
 • Forkunnskap, bør ha erfaring med sikkerhetsarbeid.
 • Deltakeren skal gjennom en grunnleggende opplæring hvor formålet er å kunne foreta visuelt og fysisk ettersyn og kontroll av lekeplassutstyr, vite hvordan funskjonsettersyn gjennomføres, kjenne sikkerhetskravene for lekeplassutstyr og hvordan feil/mangler bør retter/utbedres.
 • Klasserom undervisning. Vekselsvis mellom forelesning og dialog i plenum. Praksis ute på lekeplass, for å kontrollere lekeutstyr og steder. Kurset avsluttes med eksamen.

Fagplan:

 • Generell innføring i lekens betydning og utfordringer.
 • Generelt om lover, forskrifter og standarder.
 • Juridisk ansvar og praksis.
 • Lekeplassutstyr.
 • Ettersyn og kontroll.

Pris Lekeplasskontroll modul A1, A2, B1 og D1

Se påmeldingsskjema.

Probesett

Har du behov for probesett og koffert? Ta kontakt med oss for informasjon.

Eksterne linker

Tilbake til innholdet