MENY
MENY
Gå til innhold

Nedbemanning ABC

Tema for kurset Nedbemanning

Arbeidsmiljøloven har inngående reguleringer av forholdet mellom ansatte og arbeidsgivere ved nedbemanningsprosesser.

Dagskurset gir en oversikt over i de mest sentrale emnene i loven med særlig fokus på reglene om opphør av arbeidsforhold som arbeidsgiver må etterleve ved nedbemanning.
Kurset gir innføring i de grunnleggende reglene knyttet til oppsigelser begrunnet i virksomhetens behov for reduserte lønnskostnader.

Oversikt – kursinnhold - læringsutbytte

Etter fullført kurs skal deltakerne være i stand til å forstå de grunnleggende regler knyttet til fremgangsmåten ved oppsigelse, avskjed og permittering, og særlig om hva som kan danne grunnlag for fristillelser, oppsigelser og permittering.

Deltema

 • Prosedyrebeskrivelser for gjennomføring av nedbemanningsprosesser.
 • Forskjellen på oppsigelse og avskjed, og de ulike prosedyrene som her må følges.
 • Innholdet i kravet til at «annet passende arbeid» i AML. § 15-7 skal være avklart før oppsigelse besluttes
 • Kravet om «saklig grunn» for oppsigelse under nedbemanningsprosesser.
 • Utvelgelse av hvilke ansatte som kan sies opp – ansiennitetsprinsippet
 • Når kan arbeidsgiver velge å beholde nøkkelansatte med kortest ansiennitet – som normalt skulle vært sagt opp først iht. ansiennitetsprinsippet
 • Permitteringsreglene og arbeidsgivers lønnsplikt i denne forbindelse
 • Lønnsplikt og arbeidsplikt under oppsigelsestid
 • «Sluttpakker»- formalkrav og fallgruber
 • Feriepengerettigheter etter endt ansettelsesforhold
 • Fortrinnsrett for oppsagte arbeidstakere – arbeidsgivers plikter i denne forbindelse

Hvem passer kurset for?

 • Arbeidsgivere som vurderer nedbemanning.
 • Alle som arbeider med personalspørsmål samt andre som kommer i berøring med arbeidsrettslige problemstillinger i sitt arbeid.

Kursavgift og info

6 timer inkludert lunsj og pauser. Pris inkluderer kursmateriell, kursbevis, varm lunsj og kaffe/te.

Relaterte kurs

Tilbake til innholdet