MENY
MENY
Gå til innhold

Grunnkurs - Offentlig anskaffelser

Grunnkurs for de som har lite eller noe erfaring med offentlige anskaffelser, og vil gi deg grunnlag for å fordype seg i enkeltmoduler innenfor ulike spesialtema.

Foredragsholder er Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han har mange års erfaring som foredragsholder over hele Norge.

Tema for kurset Offentlige anskaffelser

 • Grunnleggende hensyn ved offentlige anskaffelser
 • Når kommer Anskaffelsesregelverket til anvendelse; unntakene!
 • Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser er omfattet av henholdsvis Anskaffelsesloven og Anskaffelsesforskriften
 • Organisering av kommunal virksomhet - konkurranseutsetting - forholdet til reglene om offentlige anskaffelser
 • Forskriftenes oppbygging og terskelverdier
 • De ulike prosedyrene under innkjøpsprosessen, herunder forhandlingsforbudet
 • Kvalifikasjonskrav og kvalifikasjonsprosessen
 • Tildelingskriterier og konsekvensene av valget av disse
 • Litt om evalueringsmodeller, vekting og scoresetting
 • Forhandlinger og avklaringer under anbudskonkurransen
 • Kort om innsynsbegjæringer etter Offentleglova
 • Plikten til å føre anbudsprotokoll
 • Litt om avlysning og totalforkastelse
 • Avvisningsreglene
 • Behandling av formelle klager over innkjøpsprosessen
 • Sanksjonssystemet, erstatningsansvar, KOFA MV

Målsetting med kurset

Etter kurset skal deltakerne ha fått en innføring i aktuelt lov- og regelverk knyttet til offentlige anskaffelser og kunne vite nå Anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse!
Det kan videre tilbys kurs som går mer i dybden for enkelttemaer som hvordan skrive en god anbudsspesifikasjon, nærmere om kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, rammeavtaler (fordeler, ulemper og hvordan de kan bygges opp for å dekke oppdragsgivers behov).

Kursavgift

Pris inkluderer kursmateriell, kursbevis, varm lunsj og kaffe/te.

Relaterte kurs

Tilbake til innholdet