Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Gå til innhold
Tjenester > Alle våre kurs > HSM, Arbeidsmiljøloven og juridiske kurs

Grunnkurs - Offentlig anskaffelser

Grunnkurs for de som har lite eller noe erfaring med offentlige anskaffelser, og vil gi deg grunnlag for å fordype seg i enkeltmoduler innenfor ulike spesialtema.

Foredragsholder er Eskild Freibu, advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Eskild er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet. Han har mange års erfaring som foredragsholder over hele Norge.

Tema for kurset Offentlige anskaffelser

 • Grunnleggende hensyn ved offentlige anskaffelser
 • Når kommer Anskaffelsesregelverket til anvendelse; unntakene!
 • Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser er omfattet av henholdsvis Anskaffelsesloven og Anskaffelsesforskriften
 • Organisering av kommunal virksomhet - konkurranseutsetting - forholdet til reglene om offentlige anskaffelser
 • Forskriftenes oppbygging og terskelverdier
 • De ulike prosedyrene under innkjøpsprosessen, herunder forhandlingsforbudet
 • Kvalifikasjonskrav og kvalifikasjonsprosessen
 • Tildelingskriterier og konsekvensene av valget av disse
 • Litt om evalueringsmodeller, vekting og scoresetting
 • Forhandlinger og avklaringer under anbudskonkurransen
 • Kort om innsynsbegjæringer etter Offentleglova
 • Plikten til å føre anbudsprotokoll
 • Litt om avlysning og totalforkastelse
 • Avvisningsreglene
 • Behandling av formelle klager over innkjøpsprosessen
 • Sanksjonssystemet, erstatningsansvar, KOFA MV
Post- og besøk: Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Tlf. Sentralbord: 4000 4094 | E-post: kurs@fagutdanning.no | Org. nr. 897 030 632
(c) Norsk Fagutdanning
Tilbake til innholdet