Våtrom Oppdatering Modul-A - Norsk Fagutdanning

Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Gå til innhold
Tjenester > Kurs > Våtrom
Våtrom - Oppdatering og Mudul-A

Fra 1. januar 2015 er oppdatering i Modul A blitt gjort obligatorisk og må gjennomføres hvert femte år. Det er lagt opp til en overgangsordning der alle med sertifikater datert før utgangen av 2012 må oppdatere dette innen utgangen av 2017.

Etter gjennomført oppdateri
ng får kursdeltagerne utstedt nytt sertifikat med dato for gjennomført oppdateringskurs.

Relaterte kurs: Grunnmodul og Modul-A.

Post- og besøk: Strandvegen 136A, 9006 Tromsø
Tlf. Sentralbord: 4000 4094
Org. nr. 897 030 632
(c) Norsk Fagutdanning
Tilbake til innholdet