MENY
MENY
Gå til innhold

Oppsigelse og avskjed ABC

Er du daglig leder, har personalansvar eller arbeider med personalspørsmål, er dette kurset for deg. Vi tar for oss de største utfordringene ved permitteringer, oppsigelse, nedbemanning eller avskjed. Nye permitteringsregler fra 1 juli 2016 er også et sentralt tema i dette kurset.

Foredragsholder Eskild Freibu vil lede dere trygt gjennom denne kursdagen. Eskild er advokat MNA og Master of Management fra Handelshøgskolen BI. Han er privatpraktiserende advokat i Tromsø med arbeidsrett og forretningsjus som spesialitet, og har lang erfaring som foredragsholder over hele Norge.

Tema for kurset Oppsigelse og avskjed

Arbeidsmiljøloven har inngående reguleringer av forholdet mellom ansatte og arbeidsgivere ved oppsigelse og avskjed. Reglene for oppsigelse og avskjed er strenge, fordi konsekvensene for den ansatte ved tvangsmessig avslutning av et arbeidsforhold er store.

Ofte «snubler» arbeidsgivere i formalitetskravene til oppsigelse eller avskjedsprosesser, fordi arbeidsgivers forberedelser og/eller regelkunnskap er for dårlig. Dette kan resultere i ugyldige oppsigelsesprosesser og omfattende erstatningsansvar for arbeidsgiver, noe som er helt unødvendig.

Dette kurset skal sette arbeidsgiverne bedre i stand til å ivareta en formelt ryddig prosess når oppsigelse eller avskjed blir påkrevd grunnet arbeidstakers klanderverdige adferd. Dagskurset gir en oversikt over i de mest sentrale emnene i Arbeidsmiljøloven ved oppsigelse og avskjed som arbeidsgiver må etterleve for å unngå erstatningsansvar mv.

Kurset gir innføring i de grunnleggende reglene knyttet til oppsigelser og avskjed. Dette når den ansatte har opptrådt på en uakseptabel måte, eller over tid underpresterer eller ikke følger arbeidsgivers instrukser om jobbutførelsen.

Oversikt – kursinnhold - læringsutbytte

Etter fullført kurs skal deltakerne være i stand til å forstå de grunnleggende regler og prosedyrekrav knyttet til fremgangsmåten ved oppsigelse eller avskjed, som har sin årsak i arbeidstakers klanderverdige opptreden.

Deltema:

  • Prosedyrebeskrivelser for gjennomføring av oppsigelse- og/ eller avskjedsprosesser.
  • Forskjellen på oppsigelse og avskjed, og de ulike prosedyrene som her må følges.
  • Kravet om «saklig grunn» ved oppsigelse.
  • Kravet om «grovt pliktbrudd» ved avskjed.
  • Senere fortrinnsrett til annen stilling etter oppsigelse eller avskjed?

Kursavgift og info:

Pris inkluderer kursmateriell, kursbevis, varm lunsj og kaffe/te.

Relaterte kurs

Tilbake til innholdet