Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Gå til innhold
Tjenester > Alle våre kurs > Truck
Palletrucker og ledestabler
Kurset har som hovedmål å gi riktig og god opplæring slik at alvorlige skader på truckføreren, personell og materiell unngås. Opplæringen har måsetting å bidra til positive holdninger til sikker bruk av truck.

Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2, Best.nr 703.

Kursinnhold Palletrucker og ledestabler
  • Typer av trcuker, stabilitet og godshåndtering, bruksanvisning og lastdiagram.
  • Praktisk sikker bruk av ledetrucker.
  • Miljøet rundt trucken.
  • Kontroll, rapporterting og lovgrunnlag.
  • Stabilitet.
  • Godshåndtering
  • Mini modul 1.1
  • Praktisk bruk

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres som kombinert klasseromsundervisning og praktisk opplæring, med en avsluttende teoretisk prøve. Kurset har en varighet 7,5 timer.
Pris inkluderer kursmateriell, kursbevis, kompetansebevis enkel lunsj og kaffe/te.

Post- og besøk: Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Tlf. Sentralbord: 4000 4094 | E-post: kurs@fagutdanning.no | Org. nr. 897 030 632

(c) Norsk Fagutdanning

Tilbake til innholdet