MENY
MENY
Gå til innhold

Permittering ABC

Korrekte fremgangsmåte i henhold til arbeidsmiljøloven når bedriften har behov for permittering av ansatte.

Tema for kurset Permittering

Arbeidsmiljøloven har inngående reguleringer av forholdet mellom ansatte og arbeidsgivere ved permitteringsprosesser.

Dagskurset gir en oversikt over i de mest sentrale emnene i loven med særlig fokus på reglene om permittering av ansatte. Dette når arbeidsgiver midlertidig har behov for å redusere virksomhetens lønnskostnader.
Kurset gir innføring i de grunnleggende reglene knyttet til permittering begrunnet i virksomhetens behov for reduserte lønnskostnader.

Oversikt – kursinnhold - læringsutbytte

Etter fullført kurs skal deltakerne være i stand til å forstå de grunnleggende regler knyttet til fremgangsmåten ved permittering, og særlig om hva som kan danne grunnlag for permittering herunder valg av ansatte som permitteres og hvilke som får fortsette i stillingene.

Deltema:

 • Prosedyrebeskrivelser for gjennomføring av permitteringsprosesser.
 • Forskjellen på permittering og oppsigelse, og de ulike prosedyrene som her må følges.
 • Innholdet i saklighetskravet ved permittering, og arbeidsgivers bevisbyrde i denne ¨ forbindelse.
 • Arbeidsgivers lønnskostnader etter permittering – når overtar NAV lønnskostnadene ifm. de permittertes dagpengerettigheter iht. Folketrygdloven?
 • De permitterte ansattes rett til gjeninntreden – maksimal permitteringstid?
 • Hva må arbeidsgiver gjøre når permitteringsperioden er utløpt?
 • Fortrinnsretten for permitterte ansatte?
 • Feriepengerettigheter for permitterte – arbeidsgivers plikter?
 • Arbeidsgivers plikt til kompetansehevende tiltak for permitterte ansatte?
 • Lønnsforhandlinger iht. utløpt tariffperiode – permitterte ansatte● Kravet om «saklig grunn» for permitteringsprosesser.
 • Utvelgelse av hvilke ansatte som kan permitteres – ansiennitetsprinsippet ?
 • Når kan arbeidsgiver velge å beholde nøkkelansatte i jobb når disse har kortest ansiennitet – som normalt skulle vært permittert først iht. ansiennitetsprinsippet
 • Permitteringsreglene og arbeidsgivers lønnsplikt i denne forbindelse

Hvem passer kurset for?

 • Arbeidsgivere som vurderer permitteringer.
 • Alle som arbeider med personalspørsmål samt andre som kommer i berøring med arbeidsrettslige problemstillinger i sitt arbeid.

Kursavgift og info:

Pris inkluderer kursmateriell, kursbevis, varm lunsj og kaffe/te.

Relaterte kurs

Tilbake til innholdet