Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Gå til innhold
Tjenester > Alle våre kurs > HSM, Arbeidsmiljøloven og juridiske kurs

Permittering ABC

Korrekte fremgangsmåte i henhold til arbeidsmiljøloven når bedriften har behov for permittering av ansatte.

Tema for kurset Permittering

Arbeidsmiljøloven har inngående reguleringer av forholdet mellom ansatte og arbeidsgivere ved permitteringsprosesser.

Dagskurset gir en oversikt over i de mest sentrale emnene i loven med særlig fokus på reglene om permittering av ansatte. Dette når arbeidsgiver midlertidig har behov for å redusere virksomhetens lønnskostnader.

Kurset gir innføring i de grunnleggende reglene knyttet til permittering begrunnet i virksomhetens behov for reduserte lønnskostnader.
Post- og besøk: Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Tlf. Sentralbord: 4000 4094 | E-post: kurs@fagutdanning.no | Org. nr. 897 030 632
(c) Norsk Fagutdanning
Tilbake til innholdet