MENY
MENY
Gå til innhold

Kurs Plan- og bygningsloven

Plan- og Bygningslov – Innføring i byggereglene TEK 17

Gjeldende plan- og bygningslov trådte i kraft i 2008. Teknisk forskriften til loven (med veiledning) - TEK17 - er endret og SAK10 er ajourført. Det foreligger forenklinger og endringer.

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en grov oversikt over plan- og bygningsloven, med særlig vekt på de forskrifter (TEK, SAK OG DOK) man må kjenne til ved søknad og gjennomføring av tiltak og dokumentasjon ifm byggesak.

Emneoversikt:

 • PBL
  • En enkel introduksjon til lovens systematikk og begrepsbruk, enkelte hovedpunkter.
  • Byggesaksdelen er den delen alle er i befatning med – og bør kunne litt om – saksforskriften forteller hvordan den skal /kan løses.

 • Saksforskriften – SAK10
  • Søknadspliktige arbeider.
  • Sentral godkjenning – endringer og overgangsordning.
  • Søknader - og erklæring av ansvarsrett.
  • Ansvarlig søker, prosjekterende, utførende - roller og oppgaver.
  • Ansvarlig kontrollerende - roller og oppgaver.
  • Egenkontroll og uavhengig kontroll.
  • Ferdigstillelse og dokumentasjon.
  • Overtredelse av loven – Strafferammer og bøter.

 • Teknisk forskrift - TEK17 med veiledning
  • Terminologi.
  • Dokumentasjonskravene (herunder også DOK).
  • Analyse – hvis man ikke følger preaksepterte eller dokumenterte ytelser.
  • FDV og «Som Bygget dokumentasjon».
  • Grad av utnytting – enkel innføring.
  • Brancelle-problematikk(ingen komplett gjennomgang av brannkapittel).
  • Tilgjengelighet og universell utforming.
  • Inneklima – ventilasjon.
  • Fukt og våtrom og vanninstallasjoner.

 • Forskrift om dokumentasjon av byggevarer DOK 16
  • Kort innføring i hovedpunkter om krav til produkter i norske byggverk.

 • Bustadsoppføringsloven og Lov om Håndverkertjenester
  • Viktige punkter mht håndverksmessig tilfredsstillende utførelse.
  • Mangelsvurderinger.

Kursavgift

Kursavgiften dekker materiell, kurshefte, kursbevis, enkel lunsj og kaffe/te.
Kursbevis kan brukes til å dokumentere kompetanse innen Plan- og bygningsloven ved søknad om sentral godkjenning.
Oppgi gjerne dine ønsker for tema på kurset i kommentarfeltet ved påmelding.

Forkunnskaper

Ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurset.

Varighet

Kurset gjennomføres på ca. 7 klokketimer med forelesninger og diskusjoner.

Målgruppe

Alle ansatte og ledere (bygg, entreprenører - tekniske fag) som i sitt arbeid må forholde seg til kravene i Plan- og bygningslov, TEK17 og SAK10 med veiledninger.

Pris for kurs Plan- og bygningsloven

Se påmeldingsskjema.
Tilbake til innholdet