MENY
MENY
Gå til innhold

Stillas kurs 2-9 meter og over 9 meter.

Stillaskurs for 2-5m, 5-9m og over 9m. Kurset dekker § 17-2, 17-3 og 17-4 i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr.

Kursgjennomføringen blir som følger:

 • Dag 1: Teori - Stillaskurs, mellom 2 og 5 meter etter §17-2.
 • Dag 1 og 2: Teori - Stillaskurs, mellom 5 og 9 meter etter §17-3.
 • Dag 1, 2 og 3: Teori - Stillaskurs, over 9 meter etter §17-4.
 • Dag 4: Praksis - 2-5 meter (1 dag)
 • Dag 4 og 5: Praksis - 5-9 meter (2 dager).

Teknisk innhold og kompetanse etter endt kurs:

 • Rør- og koplingsstillaser.
 • Systemstillaser.
 • Rullestillas.
 • Planlegging for montering eller endring av stillaser.
 • Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser.
 • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander.
 • Tillatte belastninger.
 • Vindforankring.
 • Kontroll av stillas.
 • Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS).

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får opplæring på systemstillaser med øverste stillasgulv fra to/fem meter og inntil fem/ni meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning. For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med stillaser, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 7,5/15 timer teoretisk opplæring og 7,5/15 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (Fallsikringsutstyr).

Følgende regler gjelder for stillaskurs over 9m.

Teori dekker følgende for 9m'er kurset

 • Planlegging for montering eller endring av stillaser.
 • Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser.
 • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander.
 • Tillatte belastninger.
 • Vindforankring.
 • Kontroll av stillas.
 • Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS).
 • Skriftlig eksamen 4 timer. (Ta kontakt ved lese- og skrivevansker).

Krav til praksis

For å få stillas-sertifikat som tilfredsstiller forskriftens krav til opplæring for de som bygger stillaser over 9 meter, må du i tillegg til teorikurset for stillas dokumentere:
 • Minst 6 mnd. praksis i bedrift som benytter stillas i sitt arbeid og
 • Minst 72 timer praktisk øvelse i bygging av stillaser, fordelt på minst 3 stillastyper etter gjennomført teorikurs.

Praksis kan dokumenteres på 3 måter:

 1. Du gjennomfører 2 uker (72 timer) praksis på kurs hos oss.
 2. Du gjennomfører 1 uke (36 timer) praksis på kurs hos oss, og arbeidsgiver dokumenterer 1 uke (36 timer) praksis i bedrift på eget godkjent praksisskjema.
 3. Arbeidsgiver dokumenterer 2 uker (72 timer) praksis på eget godkjent praksisskjema.

Praksisskjemaet sendes til oss i Norsk Fagutdanning. Når praksisskjema er godkjent, utstedes godkjent sertifikat for stillasbygging til kursdeltaker.
  Tilbake til innholdet