MENY
MENY
Gå til innhold

Stillaskurs over 9 meter - Teori

Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om:
 • Trestillaser.
 • Rør- og koplingsstillaser.
 • Systemstillaser.
 • Knekkestillaser.
 • Rullestillas.
 • Bukkestillas og/eller hengestillas med oppheng.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-4. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra ni meter.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får opplæring. Dette gjelder også stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde.

Innhold i Stillaskurs over 9 meter

 • Planlegging for montering eller endring av stillaser.
 • Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser.
 • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander.
 • Tillatte belastninger.
 • Vindforankring.
 • Kontroll av stillas.
 • Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS).
 • Skriftlig eksamen 4 timer. (Ta kontakt ved lese- og skrivevansker).

Teoriundervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning over fire dager. Det legges opp til noe gruppe-oppgaveløsning pr. kursdag.
Praksisundervisningen gjennomføres med fullt utstyrt undervisningsbil for stillaskurs på egnet bygg/byggeplass, ved forespørsel.

Et fullverdig stillaskurs er på 108 timer, fordelt på henholdsvis 36 timer teori (1 uke) og 72 timer praksis (2 uker).
For å få stillas-sertifikat som tilfredsstiller forskriftens krav til opplæring for de som bygger stillaser over 9 meter, må du i tillegg til teorikurset for stillas dokumentere:
 • Minst 6 mnd. praksis i bedrift som benytter stillas i sitt arbeid og
 • Minst 72 timer praktisk øvelse i bygging av stillaser, fordelt på minst 3 stillastyper etter gjennomført teorikurs.

Dokumentasjon av praksis

 1. Du gjennomfører 2 uker (72 timer) praksis på kurs hos oss.
 2. Du gjennomfører 1 uke (36 timer) praksis på kurs hos oss, og arbeidsgiver dokumenterer 1 uke (36 timer) praksis i bedrift på eget godkjent praksisskjema.
 3. Arbeidsgiver dokumenterer 2 uker (72 timer) praksis på eget godkjent praksisskjema.

Praksisskjemaet sendes til oss i Norsk Fagutdanning. Når praksisskjema er godkjent, utstedes godkjent sertifikat for stillasbygging til kursdeltaker.

Målgruppe

Alle personer og bedrifter som bygger eller endrer på stillas, og alle som har ansvar for oppsetting, nedtaking, utvidelse, kontroll og endring av stillaser med høyde over 9 meter.

Pris for Stillaskurs over 9 meter - Teori

Se påmeldingsskjema under.

Relaterte kurs

Tilbake til innholdet