Stillaskurs over 9 meter - Teori - Norsk Fagutdanning

Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Gå til innhold
Tjenester > Kurs > Fall og Stillaskurs
Stillaskurs over 9 meter - Teori

Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om:
  • Trestillaser.
  • Rør- og koplingsstillaser.
  • Systemstillaser.
  • Knekkestillaser.
  • Rullestillas.
  • Bukkestillas og/eller hengestillas med oppheng.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-4. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra ni meter.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får opplæring. Dette gjelder også stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde.
Under finner du kursinformasjon, kurssted med dato og påmelding.
Post- og besøk: Strandvegen 136A, 9006 Tromsø
Tlf. Sentralbord: 4000 4094
Org. nr. 897 030 632
(c) Norsk Fagutdanning
Tilbake til innholdet