MENY
MENY
Gå til innhold

Styrearbeid for SMB-selskap

Sitter du i styre, eller ønsker du kanskje å sitte i ett styre en gang. Men har lite erfaring innenfor styrearbeid?

Da er dette kurset absolutt noe for deg. Vår kursholder Eskild Freibu vil på dette dagskurset ta deg gjennom alle regler og ansvar man har i ett styre.

Eskild Freibu, juridisk embetseksamen fra UIT, advokat MNA og master of management, vil  føre deg trygt gjennom kursdagen og gjøre deg til en bedre styremedlem som igjen vil forbedre bedriften

Tema for kurset Styrearbeid i SMB

Styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftens og samfunnets side.
 • Rollefordeling i styret: Formell oppbygging og uformell samhandling.
 • Rollefordeling mellom eiere, styre og administrativ ledelse.
 • Rollekonflikter.
 • Styrets kompetanse.
 • Egenskaper ved styrene.
 • Styret og situasjonsbestemte forhold.
 • 10 ”fallgruber” for styret.
 • Styrets funksjon i ulike typer bedrifter (ASA, AS, ANS, stiftelser).
 • Styrets erstatningsansvar.
 • Styrets strafferettslige ansvar.
 • Lov om aksjeselskaper av 1997 (Aksjeloven og almennaksjeloven).
 • Brønnøysundregisteret; Formell registrerings- og rapportplikt.
 • Styrets ansvar for utvikling av bedriftens overordnede.
 • styringsverktøy; Visjoner, forretningside og hovedmål i markedsorienterte virksomheter.
 • Styrets ansvar i forhold til økonomi- og regnskapfunksjonen.

Forkunnskaper

Ingen krav til forkunnskaper.

Relaterte kurs

Tilbake til innholdet