Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Gå til innhold
Tjenester > Alle våre kurs > Arbeidsmiljøloven og juridiske kurs
Styrarbeid for SMB-selskap
Sitter du i styre, eller ønsker du kanskje å sitte i ett styre en gang. Men har lite erfaring innenfor styrearbeid?

Da er dette kurset absolutt noe for deg. Vår kursholder Eskild Freibu vil på dette dagskurset ta deg gjennom alle regler og ansvar man har i ett styre.

Eskild Freibu, juridisk embetseksamen fra UIT, advokat MNA og master of management, vil  føre deg trygt gjennom kursdagen og gjøre deg til en bedre styremedlem som igjen vil forbedre bedriften

Tema for kurset Styrearbeid i SMB
Styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftens og samfunnets side.
 • Rollefordeling i styret: Formell oppbygging og uformell samhandling.
 • Rollefordeling mellom eiere, styre og administrativ ledelse.
 • Rollekonflikter.
 • Styrets kompetanse.
 • Egenskaper ved styrene.
 • Styret og situasjonsbestemte forhold.
 • 10 ”fallgruber” for styret.
 • Styrets funksjon i ulike typer bedrifter (ASA, AS, ANS, stiftelser).
 • Styrets erstatningsansvar.
 • Styrets strafferettslige ansvar.
 • Lov om aksjeselskaper av 1997 (Aksjeloven og almennaksjeloven).
 • Brønnøysundregisteret; Formell registrerings- og rapportsplikt.
 • Styrets ansvar for utvikling av bedriftens overordnede.
 • styringsverktøy; Visjoner, forretningside og hovedmål i markedsorienterte virksomheter.
 • Styrets ansvar i forhold til økonomi- og regnskapfunksjonen.

Forkunnskaper
Ingen krav til forkunnskaper

Relaterte kurs

Post- og besøk: Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Tlf. Sentralbord: 4000 4094 | E-post: kurs@fagutdanning.no | Org. nr. 897 030 632

(c) Norsk Fagutdanning

Tilbake til innholdet