Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Norsk Fagutdanning
Gå til innhold
Tjenester > Alle våre kurs > Våtrom
Våtromskurs, Grunnmodul + Modul-A
Norsk Fagutdanning er Norges største leverandør av våtromssertifisering. Vi arrangerer kurs i Byggebransjens våtromsnorm over hele landet. Meget erfarne og dyktige instruktører som til en hver tid er oppdatert på det faglige og vet hva et godt våtromskurs skal inneholde. Vi kjører både grunnmodul, Modul-A og Modul-B.

Grunnmodul
Det er ingen opptakskrav for å delta på Grunnmodul, som alene ikke gir våtromssertifikat etter Byggebransjens våtromsnorm. Man må avlegge eksamen i Modul-A for å få utløst sertifikat.

Krav til våtromskurset Modul-A
Kandidaten må ha svenne-/fagbrev eller dokumentere 5 års relevant praksis i det faget du ønsker å ta våtroms-sertifikat i. Lærlinger kan delta på våtromskurset og ta våtromssertifikatet når de har mindre enn 6 måneder igjen av den totale læretiden.

Gyldighetsperoide for Modul-A
Våtromssertifkatet fra FFV har en gyldighetsperiode på 5 år.

Tilgjengelige moduler er:
A1 - Betong/Mur
A2 - Maling/Tapet/Taktekking
A3 - Rørlegger
A4 - Elektro
A5 - Tømrer/Blikkenslager

Gjennomføring
Grunnmodul våtrom er på totalt 25 timer. Kurset gjennomføres som et to-dagers kurs, med 8 timer undervisning per dag. Modul-A våtrom er på totalt 8 timer inkludert eksamen på 4 timer og gjennomføres på en dag. Normalt har man 3-4 uker opphold mellom disse modulene.

Hver deltaker skal etter gjennomført grunnmodul og før oppmøte til eksamen på modul-A kurset, løse en prosjektoppgave som ligger vedlagt kursmateriell, utlevert ved oppstart av Grunnmodul. Grunnmodul må være gjennomført før du kan delta på fagmodulene A, B eller C.

Byggebransjens våtromsnorm
Alle må ha tilgang til BVN på nett når de går på kurs. Kursdeltagerne må selv skaffe seg denne tilgangen i god tid før kurset starter ved å kontakte SINTEF Byggforsk. Byggebransjens våtromsnorm (BVN) kan du bestille ved å klikke her.

Godkjent våtromsbedrift?
For at en bedrift skal kunne søke om å bli Godkjent våtromsbedrift, må bedriften benytte faglig leder og sertifiserte fagarbeidere for våtrom i henhold til Byggebransjens våtromsnorm.

Faglig leder må ha gjennomført minimum Grunnmodul og Modul-B eller C i Byggebransjens våtromsnorm.

Pris for Våtromskurs, Grunnmodul + Modul-A
Se påmeldingsskjema.

Post- og besøk: Strandvegen 136A, 9006 Tromsø | Tlf. Sentralbord: 4000 4094 | E-post: kurs@fagutdanning.no | Org. nr. 897 030 632

(c) Norsk Fagutdanning

Tilbake til innholdet