MENY
MENY
Gå til innhold

WEB-basert kurs  - Grunnleggende avtalerett

Tema for kurset

Hver eneste dag oppstår det uenigheter og konflikter i næringslivet i forbindelse med avtaleinngåelser, som fører til at bedrifter ikke får avtalt betaling for tjenester eller varer som de yter til sine kunder.

Dette på grunn av uklare avtaler, muntlig avtaler som ikke kan dokumenteres i ettertid og mangel på skriftlighet omkring betaling av tilleggsbestillinger mv.

Dette påfører mange bedrifter økonomisk tap og unødvendig tidsbruk. Dette i forbindelse med oppfølging av saker hvor det er uenighet om hva som skal betales.

De fleste av disse sakene kunne vært unngått med bedre kunnskaper om grunnleggende avtalerett og bedre rutiner for dokumentasjon av inngåtte avtaler.

Dette kurset skal hjelpe din bedrift og din salgsavdeling med å unngå unødvendige tvistesaker med kundene om hva de skal betale for de tjenestene eller varene som dere har levert ut til dem.

Kursinnhold

Avtaleloven og grunnleggende prinsipper for avtaleinngåelse
 • Muntlige og skriftlige avtaler
 • Fallgruber ved avtaleinngåelser
 • Hvordan unngå uklare avtaler
 • Hvordan unngå tvistesaker
 • Hvordan unngå ufrivillige avtaleinngåelser
 • Ugyldige avtaleinngåelser
 • Fullmakts overskridelser
 • Avtaleinngåelser i aksjeselskaper - utfordringer
 • Unngå uklare partsforhold - Foretaksnavneloven
 • Kjøpsloven av 1988
 • Forbrukerkjøpsloven
 • Husleieloven – leie/utleie av husrom og næringslokaler
 • Arbeidsrettslige konsekvenser for den ansatte ved dårlige avtaleinngåelser
 • Avtaleinngåelser i tilknytning til Lov om offentlige anskaffelser
 • Erstatningsansvar ved kontraktsbrudd
 • Regler for avtaleinngåelser i aksjeselskaper – daglig leder og styrets avtalefullmakter
 • Hvordan sikre seg mot manglende betaling i kontraktsforhold?
 • 10 gode råd om avtalesinngåelser og 10 «fallgruber»

Hvem passer kurset for?

Alle innen offentlig og privat sektor som har å gjøre med avtaleinngåelser og/ eller med gjennomføring og avslutning av avtaler, fakturering og inkasso.

Instruktør

Eskild Freibu - Advokat MNA & Master of Management BI

Kursavgift og info:

Pris inkluderer kurskompendie og kursbevis.
  Tilbake til innholdet