MENY
MENY
Gå til innhold

WEB basert - Grunnkurs i Anskaffelsesregelverket - Offentlige anskaffelse

Innen kommunal sektor har erfaringsvis mange problemer med å vite når Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter kommer til anvendelse.

Kurset legger opp til overordnet gjennomgang av regelverket på dette området.
Hensikten med kurset er å gi basis opplæring og grunnleggende forståelse av Anskaffelsesregelverket og når dette kommer til anvendelse.

Kurset retter seg både mot de som har lite eller noe erfaring med offentlige anskaffelser.

Kurset avholdes over fire timer, og gjennomføres som reint web-basert kurs.
Kurset vil gi grunnlag for å fordype seg i enkeltmoduler innenfor ulike spesialtema.

KURSINNHOLD – GRUNNKURSET

 • Grunnleggende hensyn ved offentlige anskaffelser
 • Når kommer Anskaffelsesregelverket til anvendelse; unntakene!
 • Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser er omfattet av henholdsvis Anskaffelsesloven og Anskaffelsesforskriften
 • Organisering av kommunal virksomhet - konkurranseutsetting - forholdet til reglene om offentlige anskaffelser
 • Forskriftenes oppbygging og terskelverdier
 • De ulike prosedyrene under innkjøpsprosessen, herunder forhandlingsforbudet
 • Kvalifikasjonskrav og kvalifikasjonsprosessen
 • Tildelingskriterier og konsekvensene av valget av disse
 • Litt om evalueringsmodeller, vekting og scoresetting
 • Forhandlinger og avklaringer under anbudskonkurransen
 • Kort om innsynsbegjæringer etter Offentleglova
 • Plikten til å føre anbudsprotokoll
 • Litt om avlysning og totalforkastelse
 • Avvisningsreglene
 • Behandling av formelle klager over innkjøpsprosessen
 • Sanksjonssystemet, erstatningsansvar, KOFA MV

Målsetting med kurset

Etter kurset skal deltakerne ha fått en innføring i aktuelt lov- og regelverk knyttet til offentlige anskaffelser og kunne vite nå Anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse!

Det kan videre tilbys kurs som går mer i dybden for enkelttemaer som hvordan skrive en god anbudsspesifikasjon, nærmere om kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, rammeavtaler (fordeler, ulemper og hvordan de kan bygges opp for å dekke oppdragsgivers behov).

Det utstedes kursbevis etter endt kurs.

Instruktør

Eskild Freibu - Advokat MNA & Master of Management BI
  Tilbake til innholdet